Procesmanager Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (0,5 fte)

15 oktober 2020

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het programmateam (met gemeentelijke vertegenwoordigers uit de subregio’s, Provincie, Waterschap en Enexis) om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Dit is een opdracht voor de duur van één jaar.

Het programmateam is het centrale coördinatie- en verzamelpunt voor het werk van de sub-regio’s, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de stuurgroep RES Zuid-Limburg en organiseert activiteiten op het niveau van de RES-Zuid Limburg.

Gelet op de complexiteit van de RES-opgave, op zowel technisch, bestuurlijk-strategisch, ruimtelijke ordening als projectmatig vlak en gelet op de vele parallel lopende processen, zien we noodzaak om het huidige programmateam te versterken met een procesmanager die het overzicht dient te bewaren en de voortgang stimuleert.

In deze positie draag je zorg voor kwaliteitsmanagement en projectbeheersing. Je zorgt er voor dat werkzaamheden tijdig worden afgerond en deadlines worden behaald. Hiervoor moet je in staat zijn met oplossingen te komen en waar nodig bij te sturen. Dat maakt jou een belangrijke schakel in het proces om te komen tot de RES 1.0.

Wij zoeken een

Procesmanager Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (0.5 fte) voor de duur van één jaar

In deze functie ben je vanuit het cluster Wonen en Leefomgeving werkzaam bij de RES-Zuid-Limburg.

In het interbestuurlijk programma (februari 2018) hebben de overheden afgesproken een “meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkende Regionale Energie Strategieën (RES)” uit te werken. De RES richt zich voornamelijk op de opgave voor hernieuwbare elektriciteit, warmte in de gebouwde omgeving en de benodigde capaciteit voor energie infrastructuur inclusief energieopslag. In het Klimaatakkoord is het doel van een RES als volgt opgeschreven: “Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is.” De regionale overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) zijn formeel verantwoordelijk voor het opstellen van de RES. Het primaire trekkerschap ligt bij de gemeenten.

De regio Zuid-Limburg is één van de 30 Nederlandse RES-regio’s en werkt in 3 sub-regio’s aan een gezamenlijke RES. In juli 2020 heeft de RES Zuid-Limburg de concept-RES bestuurlijk vastgesteld. In de komende maanden gaan wij aan de slag om de RES 1.0 met alle betrokken partijen vorm te geven, incl. volksvertegenwoordigers, inwoners en het bedrijfsleven.

Dit doet een Procesmanager RES

Je verantwoordelijkheden als Procesmanager RES Zuid-Limburg zijn:

 • pambtelijk en bestuurlijk) tot stand brengen van een energiestrategie in Zuid-Limburg;
 • coördineren werkzaamheden betrokken partijen (o.a. projectadviseur communicatie, voorzitter Klankbordgroep);
 • het opstellen en bewaken van de gezamenlijke planning en op te leveren mijlpalen, en het proactief bijsturen indien noodzakelijk;
 • monitoren van voortgang (en zo nodig agenderen daarvan) bij stuurgroep, programmateam en (subregionale) werkgroepen;
 • het organiseren van klankbordgroep(bijeenkomsten) op het niveau van de RES ZL;
 • organiseren van aanbestedingen en initiëren van activiteiten die vanuit programmagroep worden uitgezet;
 • opstellen, voorbereiden en coördineren van de agenda’s en stukken van stuurgroep en programmateam; inclusief het bewaken en bewaren van een continu overzicht van acties en activiteiten;
 • technisch leiden van de vergaderingen van het programmateam;
 • verslaglegging van overleggen van stuurgroep en programmateam.

Wij vragen:

 • kennis en ervaring op senior niveau bij multi-actor procesmanagement en/of programma uitvoering;
 • kennis van en inzicht in de groepsdynamiek en de beïnvloeding ervan;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • leiding kunnen geven aan programmateam;
 • daadkracht;
 • resultaatgerichtheid;
 • affiniteit met energietransitie én ruimtelijke ordening is een pre.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal €3.996,22 en maximaal €5.708,87 in schaal 12 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en thuis te werken;
 • persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
 • een opdracht voor de duur van één jaar voor 0,5 tot maximaal 0,8 fte waarin je een waardevol netwerk opbouwt met alle betrokken partijen.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 9 november a.s. tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020WL10.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over deze opdracht? Neem vrijblijvend contact op met Robert Engelen, senior beleidsmedewerker via nummer 06 46 97 43 13.