Senior juridisch adviseur grondzaken (1 fte)

15 oktober 2020

Als senior juridisch adviseur grondzaken bij de Provincie Limburg verzorg je de juridische werkzaamheden en adviezen bij grond- en vastgoedtransacties, erfpachtconstructies, pachtbeleid, ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen.

Voor het cluster Grond en Vastgoed zoeken we een

senior juridisch adviseur grondzaken (1,0 fte)

Het cluster Grond en Vastgoed heeft als opgave inhoud en uitvoering te geven aan het grond- en vastgoedbeleid van de provincie Limburg. Het cluster faciliteert, ontwikkelt mede en ondersteunt de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Limburg. Het cluster Grond en Vastgoed voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. Het ondersteunt de provinciale planvorming door de inzet van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van planfinanciering, grondverwerving, tijdelijk beheer, uitgifte van grond en door inzet van het geëigende juridische en fiscale instrumentarium. Het cluster telt 22 medewerkers.

Dit doet een senior juridisch adviseur grondzaken

De projecten waarin de Provincie participeert zijn vaak samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen. Denk hierbij aan o.a. gemeenten, marktpartijen, waterschap en natuurorganisaties. Als senior juridisch adviseur grondzaken bij Provincie Limburg verzorg je de juridische werkzaamheden bij ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. Van het opstellen of beoordelen van (anterieure) overeenkomsten met betrekking tot samenwerking, koop/verkoop, onteigening, erfpacht, huur, kostenverhaal etc. tot aan het adviseren over juridische vraagstukken en conflicten. Als senior juridisch adviseur grondzaken verwachten we dat je advies kunt uitbrengen over complexe contracten en dat je deze beoordeelt op (beheers) risico's. Je neemt in voorkomende gevallen deel aan onderhandelingen en je adviseert de directie, het management en projectmanagers over de op te stellen onderhandelingsstrategieën. Dossiers op het gebied van grondzaken en vastgoed handel je zelf af dan wel adviseer je collega’s en verantwoordelijk bestuurder. Verder stuur je (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen. Ook lever je een actieve bijdrage aan de uitwerking van het Provinciaal grond- en vastgoedbeleid.

Je geeft invulling aan je functie als senior juridisch adviseur grondzaken vanuit je open, eerlijke en duidelijke persoonlijkheid. Tegelijkertijd heb je een zakelijke, resultaatgerichte en probleemoplossende werkhouding. Hierbij beschik je over een tactvolle, proactieve en klantgerichte opstelling met overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Je denkt in stappen vooruit en bent daarbij in staat om bestuurders en externe partijen gericht van advies te voorzien. Je ontwikkelt en onderhoudt een adequaat netwerk van contacten binnen en buiten de provincie op het gebied van grondzaken.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van (Nederlands)Recht;
 • ruime aantoonbare ervaring als juridisch adviseur binnen de vastgoedsector (aan- en verkoop) en als juridisch adviseur bij ruimtelijke projecten;
 • actuele kennis over de Wet Ruimtelijke Ordening en de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet;
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.996,22 en maximaal € 5.708,87 in schaal 12 (afhankelijk van opleiding en ervaring);
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw bij ABP;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof.

Quote

Als senior juridisch adviseur grondzaken bij de Provincie draag je elke dag bij aan het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van Limburg. Dat doe je in samenwerking met enthousiaste collega’s en andere betrokken partijen én dat geeft energie!

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 16 november 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020ONT06.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Edo Okkema, projectmanager senior grondverwerver via telefoonnummer +31 (0)6 27 77 95 25.

Meer informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.