Leden voor de Adviescommissie Branding Limburg

15 september 2020

Limburg is een prachtige regio om te wonen, werken, studeren, ondernemen, recreëren en innoveren. Dat mag iedereen weten.
Sterker nog: dat moet iedereen weten. Daarom maakt de Provincie Limburg werk van het ‘merk’ Limburg, door activiteiten en projecten te ondersteunen die helpen onze regio te positioneren als een ideale plek om je als mens of bedrijf te vestigen en te ontwikkelen. Met werk en leven in optimale balans. Om de beschikbare middelen voor deze positionering van Limburg goed te kunnen besteden, is de Provincie Limburg op zoek naar:


Leden voor de Adviescommissie Branding Limburg

De Adviescommissie Branding Limburg vervult een sleutelfunctie in de aanpak en werkwijze die de Provincie ten aanzien van branding wil gaan hanteren. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke domeinen in heel Limburg, naast experts op het gebied van (regio)branding en (city)marketing. Samen adviseren zij het College van Gedeputeerde Staten over de te volgen koers en de toekenning van subsidies aan partijen (in 3 rondes per jaar) die willen bijdragen aan het versterken van het ‘merk’ Limburg. De commissie wordt in haar werk ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Leden van de Adviescommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. Voor de aankomende periode is de Provincie op zoek naar mensen die een of meerdere van de navolgende domeinen en/of expertises in de adviescommissie kunnen vertegenwoordigen:

 • Branding (regio- / city-)
 • Toerisme, gebiedsmarketing
 • Identiteit en positionering van Limburg
 • Vestigingsklimaat
 • Bedrijfsleven, economische en innovatieve ontwikkeling
 • Internationalisering, Euregionalisering
 • Cultuur
 • Sociale en sportieve ontwikkeling
 • Natuur en landschap, gebiedsontwikkeling
 • Communicatie en media
 • Onderwijs

De Provincie streeft ernaar met de Adviescommissie Branding Limburg een adviesorgaan in het leven
te roepen dat in de samenstelling van de leden niet alleen de benodigde expertise herbergt, maar ook
een daadwerkelijke afspiegeling van onze moderne diverse samenleving vormt en onafhankelijk en integer functioneert. Kandidaten hebben bij voorkeur – naast kennis van een van bovengenoemde gebieden – ervaring in adviserende en/of bestuurlijke functies, in maatschappelijke dan wel commerciële omgevingen. Kandidaten mogen niet betrokken zijn bij subsidie-aanvragen voor deze regeling.

Geschat tijdsbeslag: 6 vergaderingen per jaar

Vergoeding

Vacatievergoedingen conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Heeft u interesse in de positie van Lid van de Adviescommissie Branding Limburg?

Desgewenst is het propositieverhaal van Limburg op te vragen.

Wij zien uw sollicitatie graag vóór 30 september 2020 tegemoet. U kunt deze mailen naar dcf.cruts@prvlimburg.nl.

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Ronald Otten, clusterhoofd Communicatie, bereikbaar via nummer 043 - 389 8873.