Lid van de adviescommissie van het Limburgs Energie Fonds B.V. (LEF B.V.)

28 juli 2020

Binnen de adviescommissie van LEF van vijf leden zijn twee posities vacant voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. Deze posities betreffen per direct een lid van de adviescommissie met ervaring op gebied van beleid, strategie, governance en gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke context, en per 1 januari 2021 een lid met een financiële of een technische achtergrond.

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages  of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.

Het LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Het LEF verstrekt geen subsidies omdat het doel van het fonds is revolverend te zijn: zo kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

De Provincie Limburg heeft het LEF opgericht en is 100% aandeelhouder. Het statutair bestuur en fondsbeheer wordt uitgevoerd door Finquiddity Vermogensbeheer, handelend onder de naam Polestar Capital.

De Provincie Limburg is op zoek naar:

Leden voor de adviescommissie van het Limburgs Energie Fonds B.V. (LEF B.V.)

De adviescommissie heeft samen tot taak het adviseren van het bestuur van het LEF bij de beoordeling of financieringsaanvragen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het LEF (conform het vastgestelde bestuurs- en investeringsreglement). Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de adviescommissie zich op het verzekeren dat het LEF op zakelijke gronden beheerd wordt.  De adviescommissie is samengesteld uit experts en ondernemers op het gebied van energie en investeringen.

De adviescommissie komt zo’n zes keer per jaar samen om te vergaderen. Daarnaast zijn er een soortgelijk aantal telefonische contactmomenten en vragen deze momenten de nodige voorbereiding van ieder lid. De invulling van deze positie vraagt hiermee gemiddeld 20 dagen per jaar van ieder lid van de adviescommissie.

De volgende kenmerken worden van belang geacht voor ieder lid van de commissie

Ervaring op gebied van:

 • verduurzaming;
 • maatschappelijk bewustzijn (voor Limburg);
 • (zakelijk) fondsbeheer;
 • Het nemen van investeringsbeslissingen.

Kennis m.b.t. verduurzaming van de energievoorziening alsmede de afvalmarkt op:

 • energiebesparing;
 • energie opwekking;
 • energietransitie;
 • circulaire economie.

Achtergrond: ten minste één advies lid heeft:

 • aantoonbare ervaring met verduurzaming;
 • aantoonbare ervaring met financieel structureren, of zijn marktinvesteerder en/of fondsbeheerder (geweest);
 • een technisch profiel.

Relevante werkervaring van minimaal 5 – 10 jaar.

Gezaghebbende in de sector.

Connectie met Limburg is een pre.

Overige informatie

Vergoeding  van adviescommissieleden van het LEF sluit aan bij de vergoeding die toezichthouders maximaal kunnen ontvangen binnen een vennootschap, rekening houdend met diverse factoren.

De Provincie hecht aan kwaliteit, transparantie, diversiteit en integriteit bij de invulling van vacatures. LEF voert vooraf een integriteitsscreening uit. Dit maakt onderdeel uit van de uiteindelijke aanstelling.

Het lidmaatschap van de Adviescommissie binnen LEF BV is niet verenigbaar met het lidmaatschap van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de functie van ambtenaar bij de Provincie Limburg. De Provincie draagt alleen onafhankelijke deskundigen voor.

Voor meer informatie over het Limburgs Energie Fonds kun je de website www.limburgsenergiefonds.nl raadplegen.


Reageren

Wij zien jouw interesse in de positie van Lid van de adviescommissie van LEF B.V. graag vóór 31 augustus 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl onder vermelding van 2020WL07.

Gesprekken met geïnteresseerden worden gevoerd op 9 september 2020 tussen 10.00-14.00 uur en 10 september 2020 tussen 12.00-16.00 uur.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met Ruben van Beusekom, projectleider, via e-mailadres rht.van.beusekom@prvlimburg.nl of telefoonnummer 06 – 52 32 23 89.