Planeconoom (1 fte)

16 juli 2020

Als planeconoom bij Provincie Limburg ben je verantwoordelijk voor het maken van economische en financiële haalbaarheidsonderzoeken en beoordeel je onderzoeken die door bijvoorbeeld private partijen of gemeenten zijn opgesteld. Je participeert in (ruimtelijke) projecten rondom o.a. bedrijventerreinen, energieopwekking, ontwikkeling maatschappelijk vastgoed en woningbouw. Hierin adviseer je vanaf het eerste ontwerp tot en met de uitvoering. Dit doe je op het gebied van planeconomie, vastgoedeconomie en financial engineering.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Grond en Vastgoed

Het cluster Grond en Vastgoed heeft als opgave inhoud en uitvoering te geven aan het grond- en vastgoedbeleid van de provincie Limburg. Het cluster faciliteert, ontwikkelt mede en ondersteunt de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Limburg. Het cluster Grond en Vastgoed voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. Zij ondersteunt de provinciale planvorming door de inzet van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van planfinanciering, grondverwerving, tijdelijk beheer, uitgifte van grond en door inzet van het geëigende juridische en fiscale instrumentarium. Het cluster telt 22 medewerkers.

Voor het cluster Grond en Vastgoed zoeken we een

planeconoom (1 fte)

Jouw rol

Als planeconoom bij Provincie Limburg ben je betrokken bij de realisatie van ruimtelijke projecten. Afhankelijk van het project en de fase waarin dit zich bevindt, stuur je op de financiële en economische consequenties en monitor je de bijbehorende risico’s. In dat brede spectrum werk je bijvoorbeeld aan haalbaarheidsanalyses, stel je exploitatierekeningen op, monitor je de projectfinanciën en projectrisico’s en adviseer je de projectmanager en de verantwoordelijk bestuurder.

De projecten waarin de Provincie participeert zijn vaak een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. Denk hierbij aan o.a. gemeenten, marktpartijen, waterschap en natuurorganisaties. Op project- en/of gebiedsniveau breng je partijen bij elkaar en draag je zorg voor een gerichte afstemming. Hierbij werk je altijd vanuit een rechtmatige, doelmatige en doelgerichte bedrijfsvoering.

Je draagt zorg voor het opstellen van beleidsadviezen over de projecten waar je bij betrokken bent. Ook lever je een actieve bijdrage aan de uitwerking van het Provinciaal grond- en vastgoedbeleid

Je geeft invulling aan je functie als planeconoom vanuit je open, eerlijke en duidelijke persoonlijkheid. Tegelijkertijd heb je een zakelijke, resultaatgerichte en probleemoplossende werkhouding. Hierbij beschik je over een tactvolle, proactieve en klantgerichte opstelling met overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Je denkt in stappen vooruit en bent daarbij in staat om bestuurders en externe partijen gericht van advies te voorzien.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • hbo denk- en werkniveau in een relevante richting;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling van vastgoed;
 • kennis op het gebied van grondexploitaties, residuele grondwaardebepalingen, cash-flow berekeningen en vastgoedberekeningen;
 • ervaring met samenwerkingsconstructies tussen publieke en private partijen;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategische standpunten, scenario’s en alternatieven;
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw via ABP;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.


Quote

"Als Planeconoom bij de Provincie draag je elke dag bij aan het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van Limburg. Dat doe je in samenwerking met enthousiaste collega’s en andere betrokken partijen én dat geeft energie!"

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 16 augustus 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020ONT01.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Edo Okkema, projectmanager Grond en Vastgoed, via telefoonnummer +31 (0)6 25 77 95 25.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Donna Claessen, recruiter, via telefoonnummer 06 25 77 95 17.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.