Projectmanager Energie en Duurzaamheid (1 fte)

4 juni 2020

Als projectmanager sta je aan de lat om in nauwe samenwerking met interne, maar vooral ook externe partners aan één of meer programma’s en/of projecten leiding te geven. Deze programma’s en/of projecten zijn in eerste instantie gerelateerd aan Energie en Duurzaamheid.

Je hebt (ruime) ervaring met programmatisch- en projectmatig werken. Je bent bekend én vertrouwd met vertegenwoordigers op bestuurs- en directieniveau van relevante spelers in samenleving en markt en met hun denkwerelden. Gedegen kennis van energie en duurzaamheid is een pre.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Ontwikkeling

Dit cluster heeft tot taak het in nauwe samenwerking met interne en externe partners initiëren van majeure opgaven voor het versterken van het vestigingsklimaat in de Provincie Limburg en het borgen van de uitvoering. De Provincie Limburg kiest ervoor om vanuit een actieve houding invulling te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van de structuurversterking van haar economie.

De Provincie wil projecten mede initiëren en ontwikkelen. Ze wil deze ambitie kracht bijzetten door risicodragend te investeren, om op deze wijze een krachtige impuls te geven aan de realisatie in partnership met de private sector.

Voor dit cluster zoeken wij een

projectmanager Energie en Duurzaamheid (1 fte)

Jouw rol

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het integraal realiseren van de afgesproken programma- en projectresultaten binnen de gestelde kaders. Je staat aan de lat om in nauwe samenwerking met interne, maar vooral ook externe partners aan één of meer programma’s en/of projecten leiding te geven. Om dit goed te doen beweeg je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie en schakel je zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Tevens kan je, door uitstekend te luisteren en je in te leven, op een vernieuwende wijze verbinding maken tussen belangen van partners (buiten) en belangen van de provinciale organisatie (binnen). Hiervoor ben je een integrale denker en doener en samenbindend netwerker pur sang.

Dankzij je oog voor de strategische en tactische risico's van belangen en bevoegdheden en het voeren van tactische en operationele control van een project weet je de juiste sleutelfiguren (bestuurders, directies) en overige betrokkenen mee te krijgen. Dit realiseer je door hen op een prettige, respectvolle en verbindende wijze te overtuigen en om je (strategische) argumenten zo te kiezen en over te brengen dat partijen zich daarin vanuit hun eigen belangen herkennen en aangesproken voelen.

Om de functie van projectmanager op passende wijze invulling te geven durf je grensverleggend te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is, óók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Hierbij houd je te allen tijde respect voor andere zienswijzen, rollen, stijlen zonder afbreuk te doen aan eigen consequentheid.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

  • ervaring met programmatisch en projectmatig werken: zowel vanuit het perspectief van de overheid als van de markt;
  • aantoonbare ervaring met grootschalige ontwikkelingstrajecten, zoals o.a. gebiedsontwikkelingen en de financiering daarvan;
  • een goede antenne voor maatschappelijke belangen en (politieke) relevanties;
  • politiek-bestuurlijk inzicht dat je omzet in krachtig bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • creativiteit in het zoeken naar kansen en oplossingen.

Wij bieden jou:

  • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.296,57 en maximaal € 6.137,94 in schaal 13 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
  • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
    Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
  • een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.


Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 23 juni  2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020ONT02.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Frank Vaessen, clustermanager van het cluster Ontwikkeling via telefoonnummer +31 (0)6 27 03 68 35.