Medewerker Wegbeheer (1,0 fte)

8 maart 2019

De Provincie Limburg heeft de zorgplicht over circa 450 km provinciale weg (incl. circa 570 km rijwielpad). Het Cluster Wegbeheer heeft de verantwoordelijkheid voor het operationele en administratieve beheer en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever vastgestelde kwaliteitskaders en daarmee garanties biedt voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid als wel een transparante beheerhuishouding.

Binnen het cluster Wegbeheer heeft de Provincie Limburg een vacature voor een

medewerker Wegbeheer (1,0 fte)

vacaturenummer 2019WEGB01

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die primair in de regio Noord Limburg, secundair in de regio Midden Limburg, zich met passie in wil zetten voor de kerntaken Incidentmanagement, Gladheidsbestrijding en Weginspectie.

Daarnaast word je vanuit de Buitendienst het aanspreekpunt voor een van de overige kernactiviteiten zoals b.v. elementenverharding, graffitibestrijding, schadeaanrijdingen, vergunningen, VRI’s, incidentmanagement of klachtafhandeling.

Jij

 • neemt deel aan de piketdienstregeling, waarbij je elke drie à vier weken gedurende één week wordt ingezet om gladheid te voorkomen en te bestrijden, en verkeersmaatregelen te (laten) treffen ten behoeve van incidentmanagement (calamiteiten en ongevallenbestrijding);
 • treedt op als weginspecteur/regiocoördinator van de provinciale wegen en beslist over ad-hoc reparaties of werkzaamheden;
 • signaleert en rapporteert onvolkomenheden in de onderhoudssituatie en levert input voor het planmatig onderhoud;
  verricht zelf klein onderhoud;
 • schakelt, indien nodig, een aannemer in en voert regie over de werkzaamheden en kwaliteit van het eindresultaat;
 • ziet toe op de juiste toepassing van verkeersaspecten en -maatregelen bij werken in uitvoering en evenementen;
 • meldt milieuovertredingen/-verontreinigingen op of langs de weg en ziet toe op een juiste naleving van de wet, regelgeving en vergunningen (o.a. Wegenverordening Provincie Limburg);
 • treft naar eigen inzicht verkeersmaatregelen t.b.v. veiligstelling, het zorgen voor een goede en verkeersveilige verkeersdoorstroming en draagt zorg voor eventuele omleidingsroutes, afsluiting en of openstelling van de weg, zo nodig in overleg met de politie;
 • treedt op als verkeersregelaar;
 • zorgt voor het laten verwijderen van schadelijke stoffen conform Arbo- en Milieuzorg met hieraan gekoppeld eventuele opschaling gespecialiseerde hulpdiensten;
 • maakt afspraken met hulpdiensten, zoals politie, bergingsdiensten en reinigingsdiensten, en overlegt met de Veiligheidsregio.

Wij vragen

 • deelname aan de piketdienstregeling, geen vrijstelling mogelijk;
 • minimaal een voltooide mbo-opleiding, Civiele Techniek of Weg- en Waterbouw, met enkele jaren relevante werkervaring;
 • een ruime kennis van het werkgebied en de daarop van toepassing zijnde regels (ARBO, milieu, CROW 96B, RVV etc.);
 • kennis van en ervaring met RAW/prestatiebestekken is een pre;
  daarnaast dien je te beschikken over minimaal het rijbewijs B(E);
 • een teamplayer die doelgericht actie weet te ondernemen, goed kan plannen organiseren en assertief is;
 • daarnaast beschik je over goede communicatieve en redactionele vaardigheden en ben je proactief. Je bent leergierig en bereid je verder te ontwikkelen;
 • woonachtig in Noord-Limburg of Midden-Limburg (dit vanwege de deelname aan de piketdiensten in die regio’s en de aanrijtijden).

Wij bieden

Een boeiende fulltime baan, met een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek van minimaal € 2.001,19 en maximaal € 2.858,85 in schaal (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en exclusief IKB). Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22%. Hierin zijn onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kun je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze kun je jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 23 maart a.s. tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2019WEGB01.

Eerst meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Mike Buring, clustermanager Wegbeheer via telefoonnummer +31 (0)6 21 58 70 18

Overige informatie

Als onderdeel van de wervings- en selectieprocedure zal aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om deze VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.