Programmamanager WRL (1,0 fte)

12 september 2023

Voor een periode van 5 jaar de integrale aansturing van het programmateam WRL (Waterveiligheid en Ruimte Limburg) vanuit een integrale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke visie, eindverantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke en organisatorische sturing op het betreffende programma. Je bent opdrachtnemer van de bestuurlijke opdrachtgever, de Regionale Actietafel (bestaande uit bestuurders van de deelnemende samenwerkingspartners).

Dit doet een programmamanager WRL

 • Het integraal vormgeven en realiseren van de drie strategische hoofddoelstellingen, die complex van aard zijn, politiek gevoelig en sterk in de maatschappelijke belangstelling staan;
 • Het realiseren van krachtig herstel van de robuustheid en veerkracht van het Limburgse watersysteem;
  Coördinatie en borgen samenhang in communicatie en organisatie;
 • Vanuit de basisgedachte van systeemsolidariteit binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de rol van de bevoegde gezagen invulling geven aan er voor zorg dragen dat de samenwerkingspartners zich conformeren aan het programmaplan en invulling geven aan de uitvoering/realisatie van de daar uit voortkomende maatregelen;
 • Het inspelen op (bestuurlijke) ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte en op een juiste wijze, als vertegenwoordiger van de regio, de belangen van de regionale partijen inbrengen en afstemmen op het algemeen regeringsbeleid;
 • Het ontwikkelen van een lange termijn visie op het programma en deze vertalen in strategie, realiseerbare doelen en een passende structuur/processen en plaatst handelingen, acties en besluiten in het lange termijn perspectief;
 • Het coördineren, inhoudelijk versterken en organiseren van de projecten en onderzoeken waarbij verschillende scenario's worden afgewogen en waaruit een bestuurlijk advies wordt opgesteld; en dat in verbinding met lopende processen.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Academisch werk- en denkniveau én analytisch sterk;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare succesvolle en relevante ervaring in het leiden van complexe programma’s en/of grootschalige ruimtelijke projecten binnen een politiek-bestuurlijke organisatie en een maatschappelijk gevoelig karakter;
 • Is gedreven, integer, betrouwbaar en gezaghebbend in feitelijk optreden, in en met de samenwerkende organisaties;
 • Borgt de kernwaarden programmatisch werken, flexibiliteit, daadkracht, transparantie en samenwerking in de realisatie van zijn/haar dagelijks werk;
 • Relevante inhoudelijke ervaring bij het rijk, provincie, waterschap of gemeente in een sturende positie inzicht in (internationale) politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context; kennis en ervaring van en met interdepartementale processen;
 • Toont zich vernieuwend in denken en handelen en denkt aantoonbaar buiten de geijkte denkkaders en durft hiermee grensverleggend te interveniëren en te experimenteren met respect voor andere zienswijzen, rollen, stijlen zonder afbreuk te doen aan eigen consequentheid;
 • Zoekt de samenwerking en brengt samenwerkingsverbanden tot stand met relevante partijen. Kan snel, autonoom en flexibel schakelen tussen de verschillende (overheids-)organisaties en weet zijn/haar netwerk effectief in te richten en te benutten om de eigen programmadoelstellingen te bereiken;
 • Is bij uitstek vaardig in het scheppen van voorwaarden voor het succesvol functioneren van programmamedewerkers vanuit de verschillende partnerorganisaties en staat voor het programmateam als het er op aankomt.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 5.997,12 en maximaal € 8.509,69 in schaal 15 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
  Pensioensopbouw bij ABP.

Overige informatie

De vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet.

Medewerkers die werkzaam zijn bij één van de samenwerkingspartners van het Programma WRL, gelden voor deze functie als interne kandidaten.
Deze medewerkers en oud-medewerkers zijn vrij om te reflecteren op interne vacatures van de Provincie Limburg en hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

De selectiegesprekken zullen waarschijnlijk in week 40 plaatsvinden.


Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 23 september a.s. tegemoet.
Je kunt reageren via de button "Solliciteren".

De selectiegesprekken zullen waarschijnlijk in week 40 plaatsvinden.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Diederik Timmer, directeur via telefoonnummer +31 (0)43 389 70 26.