Rondleiding Gouvernement aan de Maas


Het Gouvernement aan de Maas ligt  aan de Maas in Maastricht. Voor een klein deel zelfs op een eiland in de Maas. Het werd gebouwd tussen 1983 en 1985. In het Gouvernement aan de Maas werken ongeveer 1000 mensen. Er is een kantoorgedeelte voor de ambtenaren en een bestuursgedeelte voor het provinciaal bestuur. Bijzondere ruimten in het bestuursgedeelte zijn de Statenzaal en Feestzaal.

Gouvernement aan de Maas

Kunst

Het Gouvernement heeft ruim 1300 kunstwerken in huis van Limburgse kunstenaars. Er zijn regelmatig exposities in de centrale hal. U kunt deze exposities gratis bezoeken. De centrale hal is open op werkdagen van 8.30 - 18.00 uur.

Verdrag van Maastricht

In 1992 tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van de landen van de Europese Gemeenschap in de Statenzaal het 'Verdrag van Maastricht’. Dit verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. En het verdrag  legde de basis voor de invoering van de euro. Het Verdrag van Maastricht heeft in 2018 het Europees Erfgoedlabel gekregen. In het Gouvernement is een van de twee Nederlandse officiële kopieën van het verdrag te bezichtigen.

Rondleidingen

Wilt u het Gouvernement aan de Maas van binnen bekijken en weten waarmee de Provincie zich bezighoudt? Bezoekers zijn van harte welkom. U kunt op afspraak een gratis rondleiding krijgen als u met een groep van minimaal 15 en maximaal 50 personen komt. Het standaard programma duurt anderhalf uur. U wandelt dan met de gids door het mooiste gedeelte van het Gouvernement aan de Maas.

U kunt een rondleiding aanvragen maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand vóór de geplande datum. Het Gouvernement aan de Maas is gesloten op feestdagen en in het weekend.

Bent u met minder dan 15 personen? Neem dan contact op. We kijken dan of u bij de rondleiding van een andere groep kunt aansluiten.

We organiseren ook speciale programma’s voor onderwijsinstellingen en kunstliefhebbers.

Reglement voor bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom in het Gouvernement. We verwachten wel dat ze zich aan bepaalde regels houden. Daarom hebben we een reglement voor bezoekers opgesteld. Dat reglement vindt u onder het kopje Rondleidingen.

Een kijkbeleving

De video ‘Limburg verbindt’ duurt 4 minuten en laat u het werk van de Provincie Limburg beleven. Bezoekers aan het Gouvernement aan de Maas kunnen deze video op afspraak in de cinema van de Provincie komen beleven.

  • 150 jaar Limburg: historisch perspectief
  • Portret van Limburg (ook in het kader van 150 jaar Limburg)
  • Europe Calling, compilatie

Huisstijl

Wij hanteren een huisstijl voor al onze uitingen. Een huisstijl maakt duidelijk wie je bent.  Doel van de huisstijl is de Provincie Limburg te presenteren op een herkenbare en eenduidige manier. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Huisstijl.


Onderwijsprogramma's

Voor onderwijsinstellingen zijn speciale programma’s beschikbaar:

  • VMBO tot en met HBO: een beroeps-oriënterend groepsbezoek;
  • VMBO tot en met WO: een op onderwerp gerichte inleiding;
  • Basisscholen tot en met VWO: het Statenspel. Leerlingen spelen met een Statenlid een Provinciale Statenvergadering na.

Bruikleen kunst

Beheerders van publieke en semi-publieke collecties kunnen, in functie van specifieke presentaties, werken uit de kunstcollectie van de Provincie Limburg in bruikleen aanvragen. Aanvrager kan hiervoor contact opnemen met de conservator van de Provincie. Deze kan inlichtingen verschaffen over de betreffende kunstwerken, zoals beschrijving, fysieke toestand en beschikbaarheid. De eigenlijke aanvraag - met vermelding van doel, duur en locatie - kan men daarna schriftelijk richten aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.