AMBTENAREN IN SALARISSCHAAL 14 OF HOGER EN HUN NEVENWERKZAAMHEDEN


Ambtenaren in salarisschaal 14 of hoger en hun nevenwerkzaamheden

Naam

Functie

Nevenwerkzaamheden

Voorwaarden

P.C.M.G. Baeten

Clustermanager Strategie

Bestuurslid Stichting Sphinx (onbezoldigd)

Secretaris Stichting Jaarboek Maastricht

(onbezoldigd)

G.H.E. Derks

Secretaris/Algemeen Directeur

Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd)

Voorzitter Avicenna Leiderschap Practicum Genootschap (onbezoldigd)

A.M.J. Dreuw

Strategisch stafadviseur

Lid van de Rekenkamer gemeente Maastricht (bezoldigd)

De secretaris/Algemeen Directeur heeft na consultatie CdK, geen bezwaar tegen het verrichten van deze nevenwerkzaamheden onder voorwaarde dat, indien zich er een situatie aandient of voordoet waarbij er sprake is van conflicterende belangen tussen de hoofdfunctie en de nevenfunctie, betrokkene, na overleg met de secretaris/Algemeen Directeur, gehouden kan worden uit de nevenfunctie terug te treden.

P.L.M. Geraets

Financieel adviseur

Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)

Bestuurslid Stichting Docfest Maastricht. (onbezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)

In verband met het bestaan van een subsidierelatie met Stichting Docfest dient betrokkene zich als bestuurslid in de relatie met de Provincie geheel afzijdig te houden, deze handelwijze in zijn bestuur kenbaar te maken en te waken dat hij binnen de Provincie Limburg geen enkele bemoeienis heeft met de behandeling van een eventueel subsidieverzoek van Stichting Docfest aan de Provincie Limburg.

F.W.J. van Lissum

Programmamanager

Lid Raad van Advies lectoraat International Business and Communication Hogeschool Zuyd (onbezoldigd)

J.J.W. Nelissen

Directeur

Lid Raad van Toezicht Vivantes Zorggroep, westelijke mijnstreek (bezoldigd)

Lid Raad van Advies Rechtbank Limburg ( i.o ) (bezoldigd).

F.M.L. Petit

Stafadviseur HRM

Voorzitter Klachtencommissie Personeel van de Stichting Pergamijn (bezoldigd)

Voorzitter (paritaire) commissie Van Werk naar Werk gemeente Maastricht (bezoldigd)

N. Ploem

Clustermanager

Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Beek (bezoldigd)

T.A.J. Reinders

Programmamanager

Lid Raad van Toezicht stichting Relim (bezoldigd)

G.H.M.F. Vaessen

Clustermanager ontwikkeling

Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd)

Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)

Lid Raad van Advies Stichting “Het Bloesemlint” (onbezoldigd)

P.G.H.M. Vossen

Programmamanager

Lid algemene kamer VONSS Bezwaarschriftencommissie (bezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)

Lid (per 1 mei 2017 Voorzitter) Raad van Toezicht stichting “Kom Leren” te Maastricht (bezoldigd)

L.H.M. Vroomen

Programmamanager

Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Heemwonen te Kerkrade (bezoldigd)

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Pergamijn te Echt (bezoldigd)

M.R.P. Vos

Coördinator Euregio Maas Rijn

Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)

Bestuurder CD&V Riemst (B)

Bestuurder CD&V Limburg (B)

Bestuurder Matty Cilissenfonds

Bestuurder VZW Den Dries

Bestuurder IOED Oost

Bestuurder VZW Patronaat (allen onbezoldigd)