Ambtenaren in schaal 14 of hoger en hun nevenwerkzaamheden


Ambtenaren in salarisschaal 14 of hoger en hun nevenwerkzaamheden

Naam

Functie

Nevenwerkzaamheden

Voorwaarden

P.C.M.G. Baeten

Clustermanager Strategie

Bestuurslid Stichting Sphinx (onbezoldigd)

Secretaris Stichting Jaarboek Maastricht

(onbezoldigd)

G.H.E. Derks

Secretaris/Algemeen Directeur

Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd)

Voorzitter Avicenna Leiderschap Practicum Genootschap (onbezoldigd)

A.M.J. Dreuw

Strategisch stafadviseur

Lid van de Rekenkamer gemeente Maastricht (bezoldigd)

Bestuurslid Stichting Roots Unlimited (onbezoldigd)

De secretaris/Algemeen Directeur heeft na consultatie CdK, geen bezwaar tegen het verrichten van deze nevenwerkzaamheden onder voorwaarde dat, indien zich er een situatie aandient of voordoet waarbij er sprake is van conflicterende belangen tussen de hoofdfunctie en de nevenfunctie, betrokkene, na overleg met de secretaris/Algemeen Directeur, gehouden kan worden uit de nevenfunctie terug te treden.

P.L.M. Geraets

Financieel adviseur

Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)

F.W.J. van Lissum

Programmamanager

Lid Raad van Advies lectoraat International Business and Communication Hogeschool Zuyd (onbezoldigd)

F.M.L. Petit

Stafadviseur HRM

Voorzitter Klachtencommissie Personeel van de Stichting Pergamijn (bezoldigd)

Voorzitter (paritaire) commissie Van Werk naar Werk gemeente Maastricht (bezoldigd)

N. Ploem

Clustermanager

Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Beek (bezoldigd)

T.A.J. Reinders

Programmamanager

Lid Raad van Toezicht stichting Relim (bezoldigd)

G.H.M.F. Vaessen

Clustermanager ontwikkeling

Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd)

Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)

Lid Raad van Advies Stichting “Het Bloesemlint” (onbezoldigd)

P.G.H.M. Vossen

Programmamanager

Lid algemene kamer VONSS Bezwaarschriftencommissie (bezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)

Lid (per 1 mei 2017 Voorzitter) Raad van Toezicht stichting “Kom Leren” te Maastricht (bezoldigd)

L.H.M. Vroomen

Programmamanager

Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Heemwonen te Kerkrade (bezoldigd)

M.R.P. Vos

Coördinator Euregio Maas Rijn

Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)

Bestuurder CD&V Riemst (B)

Bestuurder CD&V Limburg (B)

Bestuurder Matty Cilissenfonds

Bestuurder VZW Den Dries

Bestuurder IOED Oost

Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd)