Ambtenaren in schaal 14 of hoger en hun nevenwerkzaamheden


Ambtenaren in salarisschaal 14 of hoger en hun nevenwerkzaamheden

Naam

Functie

Nevenwerkzaamheden

Voorwaarden

G.H.E. Derks

Secretaris/Algemeen Directeur

Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd)

Voorzitter Avicenna Leiderschap Practicum Genootschap (onbezoldigd)

C.G.M. van der Weijden

Directeur

Voorzitter raad van Toezicht Stichting Lumière (onbezoldigd)

Lid RvC HEEM Wonen
(bezoldigd)

P.C.M.G. Baeten

Clustermanager Strategie

Bestuurslid Stichting Sphinx (onbezoldigd)

Secretaris Stichting Jaarboek Maastricht
(onbezoldigd)

Lid van de Advisory Board van Hogeschool Zuyd
(onbezoldigd)

P.L.M. Geraets

Financieel adviseur

Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)

J.J. Maka

Interimmanager

Penningmeester Het Kerkraads Symfonie Orkest
(onbezoldigd)

Bestuurslid Stichting VAZOM te Kerkrade (onbezoldigd)

Kaderlid bij SV Nippon Waubach te Landgraaf
(onbezoldigd)

G.H.M.F. Vaessen

Clustermanager ontwikkeling

Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd)

Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)

M.R.P. Vos

Coördinator Euregio Maas Rijn

Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)

Voorzitter Politie Raad en voorzitter Politie College politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (B)

Bestuurder CD&V Riemst (B)

Bestuurder CD&V Limburg (B)

Bestuurder Matty Cilissenfonds

Bestuurder VZW Den Dries

Bestuurder IOED Oost

Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd)

Lid Raad van Bestuur Fluvius Limburg (B) (bezoldigd)

P.G.H.M. Vossen

Programmamanager

Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting “kom Leren” te Maastricht (bezoldigd)

L.H.M. Vroomen

Projectleider

Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie ZOWonen te Sittard (bezoldigd)