Inkoop


Als u goederen of diensten levert aan de Provincie Limburg dan gelden onze inkoopvoorwaarden.

Wilt u zich aanmelden voor ons dynamisch aankoopsysteem (DAS), lees dan de aanmeldinformatie voor DAS.

Bent u het niet eens met het verloop van een aanbesteding, dan kunt u daarover een klacht indienen. We hebben daar een klachtenregeling voor.