Wooncomplex San Damiano in gebruik


Op 11 januari is het wooncomplex San Damiano in Venray officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Hans Teunissen. In dit project zijn 2 nieuwbouwcomplexen gerealiseerd, met 18 appartementen in het goedkope sociale huursegment. De appartementen zijn levensloopbestendig en geschikt voor de 'beschermd wonen'-doelgroep. De bewoners krijgen zorg van MET ggz en Dichterbij.

De Provincie Limburg heeft het initiatief ondersteund in het kader van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. De subsidie is verleend omdat het een herontwikkeling op een toekomstbestendige locatie is. Daarbij is er breed draagvlak bij gemeente, corporatie en zorgpartijen om goedkope sociale huurwoningen te realiseren voor een speciale doelgroep.

De Provincie ziet het project ook als een pilot voor het zogenaamde principe van scheiden van Wonen en Zorg. Wonen Limburg wordt de uiteindelijke eigenaar van het complex.

Lees ook het persbericht op peelenmaasvenray.nl.