Startersleningen in Nuth


Vanaf april kunnen koopstarters in de gemeente Nuth een starterslening aanvragen voor de aankoop van een woning. De gemeente Nuth heeft in de raadsvergadering van 23 januari besloten om deel te nemen aan de Startersregeling.

Met dit besluit nemen de 3 gemeenten die per 1 januari 2019 samen de gemeente Beekdaelen gaan vormen allemaal deel aan de Startersregeling. De gemeenten Onderbanken en Schinnen verstrekken al langer startersleningen.

De Startersregeling is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten. Met een starterslening kunnen starters het verschil overbruggen tussen de koopprijs van hun eerste koopwoning en hun maximale hypotheekbedrag.

In 29 van de 33 Limburgse gemeenten kan een Starterslening worden aangevraagd. Om te zien of uw gemeente deelneemt en om de lokale voorwaarden te bekijken, kunt u terecht op www.svn.nl.

2552 startersleningen

In 2017 zijn in Limburg 378 startersleningen verstrekt. Dit is een daling ten opzichte van 2016. Toen zijn 441 leningen verstrekt, het hoogste aantal tot nu toe. Sinds de invoering van de Startersregeling in 2006 zijn in Limburg in totaal 2552 startersleningen verstrekt (stand per 1 januari 2017).

Lees meer over de Startersregeling op limburg.nl.