Infographic Limburgse Woningmarkt


De Provincie Limburg heeft een infographic over de Limburgse woningmarkt ontwikkeld.

Deze infographic geeft een beeld van de woningvoorraad in Limburg en laat de verwachte bevolkingsontwikkelingen zien. De informatie laat 3 belangrijke uitdagingen zien: de planvoorraad, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en het tekort aan huurwoningen.