Dashboard Limburgse woningmarkt en geef uw mening


Als Provincie willen we de digitale dashboards blijven verbeteren. Daarom doen we een onderzoek. Wij nodigen alle gebruikers en met name de gemeenten uit om de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

U kunt de enquête hier invullen.
Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Het Dashboard Limburgse Woningmarkt is nu beschikbaar op de website van de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten hebben op 15 januari jl. ingestemd met het inkopen van (een deel) van het Centraal Vastgoed Register Limburg (CVR Limburg) en Progneff 2018. Deze nieuwe data worden naar verwachting nog dit kwartaal opgenomen in het Dashboard.

Daarnaast vindt u op de Provinciale website een factsheet en een duidingsdocument van nieuwe cijfers. Ook kunnen bij CBS alle beschikbare maatwerktabellen worden opgevraagd. Zie de bijgevoegde technische beschrijving (pdf, 840 kB)  waarin staat wat door CBS is geleverd.

Heeft u vragen, wensen of opmerkingen over monitoring, neem dan contact op met Herman Bohn via hdl.bohn@prvlimburg.nl.