Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie


Dit jaar start de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Ontwikkelaars van transformatieprojecten kunnen een zakelijke lening afsluiten onder gunstige voorwaarden. Zo kunnen ze sneller starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties.

De leningen hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Ze zijn vooral bedoeld voor de eerste fases in een project, zoals het verwerven en bouwrijp maken van locaties. Het te lenen bedrag kan variëren van € 1.000.000 tot € 3.500.000.

Limburgse gemeenten maken aanspraak op stimuleringsfonds

In Limburg kunnen 3 projecten in de gemeenten Maastricht, Venlo en Weert gebruikmaken van het fonds. Ook projecten in andere gemeenten met aanzienlijke regionale woningtekorten kunnen gemotiveerd aanspraak maken op de transformatiefaciliteit.

De transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de BNG Bank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).