Limburg maakt Nederland groter


Dat is de titel van het aanbod dat Limburg aan het Rijk heeft gedaan. Limburg biedt het Rijk aan om nog nadrukkelijker samen op te trekken in de klimaat- en energietransitie. Én in het aanpakken van regionale knelpunten.

Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat sneller en voortvarender wordt gewerkt aan een aantal grote opgaven. Opgaven die niet alleen voor Limburg belangrijk zijn, maar die ook bijdragen aan het realiseren van nationale doelstellingen. In 11 projecten is de afgelopen maanden al meer samengewerkt. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het concreet maken van deze projecten.

Samenwerking met woningcorporaties

Een van de initiatieven is de inrichting van 3 'kraamkamers'.

De 8 grootste Limburgse woningcorporaties werken samen met de Provincie aan een meerjarig investeringsprogramma. Het gaat om investeringen in warmtetransitie, wijkgerichte energietransitie en het verduurzamen van het bezit van de woningcorporaties binnen woongebouwen van Verenigingen van Eigenaren.

Dit biedt kansen voor Chemelot en Parkstad, maar ook voor alle Limburgse regio’s. De ambitie is om ongeveer 30.000 woningen extra te verduurzamen en 10.000 tot 15.000 aardgasvrije bedrijfs- en woonobjecten te realiseren tot 2022.

Lees meer over de samenwerking in 'kraamkamers' met woningcorporaties.

Projecten uit Limburgs aanbod

De 11 projecten zijn opgenomen in 3 investeringslijnen.

Investeringslijn 1: Duurzaamheidstransitie site Chemelot
1. transitieprogramma verduurzaming Chemelot
2. Brightlands Sustainable Technology Centre
3. Zitta Biogas Chemelot: duurzame verwerking van mest en CO2-reductie

Investeringslijn 2: Verduurzaming gebouwde omgeving
4. vergroten investeringskracht DuurzaamThuis
5. uitrol Mijnwater in Parkstad en verder
6. uitrol Het Groene Net 'Zuid'
7. Chemelot Greenline naar kassengebied Noord-Limburg
8. verduurzaming sociale woningvoorraad met 'kraamkamer-versnellingsprojecten'
9. doorontwikkeling warmtenetten Maastricht en Midden-Limburg

Investeringslijn 3: Transformatie Parkstad (Heerlen, Parkstad IBA)
10. extra kwaliteitsimpuls stedelijke ontwikkeling Heerlen / IBA
11. gebiedsgerichte transformatie wijken en buurten Parkstad / IBA

Lees de tekst van het Limburgs aanbod.