Interview met gedeputeerde Bob Ruers


De heer Ruers is de nieuwe Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen van de Provincie Limburg. Welke ervaring heeft hij? En welke uitdagingen ziet hij voor de Limburgse woningmarkt?

Hoe spreek je de achternaam Ruers uit?

"De naam Ruers komt uit het oud-Duits. De familie komt oorspronkelijk uit de grensstreek van Sittard: Tudderen en omgeving. Mijn naam spreek je uit als Ruurs, maar ik luister ook naar andere verbasteringen."

Welke ervaring uit uw carrière neemt u mee?

"Ik ben politiek actief sinds mijn studententijd in de roerige jaren '60. Al sinds 1972 ben ik lid van de SP. En sinds 1998 ben ik, met onderbrekingen, lid van de Eerste Kamer. Huren was het thema in mijn studententijd, maar ook in mijn loopbaan als advocaat. Als student heb ik bij de universiteit gepleit voor het opnemen van huurrecht als vak. Na mijn studietijd werkte ik als advocaat in Utrecht. Ik heb veel ervaring opgedaan met problemen op de huurmarkt. Ik heb de belangen behartigd van mensen die hun huur niet meer konden betalen en die uit hun woning dreigden te worden gezet. Deze ervaring komt nu goed van pas in mijn portefeuille."

Wat is uw eerste indruk van de provinciale organisatie?

"Dit is mijn eerste bestuursfunctie, ook al heb ik veel politieke ervaring. Ik heb steeds aan de andere kant van de bestuurstafel gezeten. Als bestuurder zit ik nu middenin een enorme informatiestroom. De hoeveelheid stukken die de Provincie verwerkt, is enorm. Ik ben onder de indruk van de vernieuwende aanpak van de Provincie bij het oplossen van de problemen in Limburg. Mijn baan vind ik leuk. Ik voel me helemaal thuis in de besturende en faciliterende rol van de Provincie."

Welke uitdagingen ziet u voor de Limburgse woningmarkt?

"Ik zie uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad. Dit wordt een mega operatie voor Limburg. We hebben met onze partners initiatieven genomen om het voor elkaar te krijgen. Onlangs is LEKTA gestart. Dit is een alliantie waarin alle duurzame krachten van de provincie samenkomen. De verduurzaming vraagt om enorme investeringen. Daarom hebben we de medewerking gevraagd van het Rijk. De eerste stap is het nemen van maatregelen waardoor we minder energie gaan gebruiken. Hiervoor moeten we als Provincie goede voorlichting gaan geven."

"Een andere uitdaging is het verwijderen van asbest. In Limburg bevat nog 70% van de huizen asbest in de open lucht. We combineren het verwijderen van de asbest met het leggen van zonnepanelen op de daken. In 2024 moet alle asbest in de open lucht vervangen zijn. Dit is een gigantische opgave, die een enorme financiële inspanning vraagt. We kunnen dat als Provincie niet alleen en hebben daarbij de steun van het Rijk nodig. Voor veel mensen met een eigen huis en een laag inkomen is het vervangen van de asbest te duur. Dit probleem moeten we op tijd oplossen."


Bob Ruers was van 1998 tot 20 juni 2018 met tussenpozen lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003 was hij fractievoorzitter van de SP. Hij woont in Sittard-Geleen.


Gedeputeerde Bob Ruers

20180615-_dsc5009w

De heer Ruers is de nieuwe Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen van de Provincie Limburg.