Eerste resultaten evaluatie Startersregeling


De Startersregeling blijft populair. In de eerste helft van dit jaar hebben al 180 Limburgse starters op de woningmarkt gebruikgemaakt van de regeling. De gemeenten Heerlen en Simpelveld willen ook aansluiten.

Steeds meer koopstarters maken gebruik van de Starterslening, terwijl het aandeel koopstarters in de totale woningmarkt juist afnam. Mogelijk kunnen starters door de aantrekkende woningmarkt en stijgende prijzen steeds moeilijker een woning financieren. En vragen zij daardoor sneller een Starterslening aan.

Enquête

Om de Starterslening te evalueren, is er een enquête gehouden onder de huidige koopstarters. Daaruit kwamen een paar hoofdpunten naar voren:

Per uitgegeven Starterslening komt ongeveer een halve woning vrij in de bestaande woningvoorraad. Ongeveer 52% van de koopstarters die gebruikmaakt van de Starterslening laat een sociale huurwoning (42%) of vrijesector huurwoning (10%) achter. Ongeveer 40% koopt een starterswoning vanuit het ouderlijk huis.

De deelnemers aan de enquête hadden zonder de Startersregeling geen woning gekocht. 39% zou in de huurwoning zijn gebleven, 16% zou naar een andere huurwoning verhuisd in de eigen gemeente zijn verhuisd, en 9% zou een huurwoning in een andere gemeente hebben gezocht.

De deelnemers hebben de volgende suggesties voor het verbeteren van de Startersregeling:

  • gunstigere financiële voorwaarden (44%)
  • een sneller toekenningsproces (21%)
  • een duidelijker toekenningsproces (17%)

Een paar mensen noemen ook als verbeterpunt: meer mogelijkheden voor verduurzaming van de woning.

Besluit in november

Provinciale Staten nemen in november een besluit over het doorgaan van de Startersregeling. Dat doen ze op basis van de externe evaluatie. De evaluatie zal ook aangeven hoe de startersregeling verbeterd kan doorgaan.

Limburgse starters kunnen in elk geval tot 31-12-2019 een Starterslening aanvragen.