Brandbrief aan ministerie over belastingverhoging


Gedeputeerde Staten stemden op 19 juni in met het sturen van een brandbrief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze steunen hiermee een eerdere brief van overkoepelende corporaties in Limburg.

Met de brief delen Gedeputeerde Staten (GS) hun zorg over de gevolgen van de mogelijke belastingverhoging voor woningcorporaties. GS zijn net als de corporaties bezorgd dat de belastingverhoging van 1 miljard ertoe leidt dat ze veel minder woningen kunnen bouwen of kunnen aanpassen aan de eisen van verduurzaming. Daardoor komen de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huur in gevaar.


Brandbrief

Lees de brandbrief van Gedeputeerde Staten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.