Meer woningen bereikbaar maken voor starters


Mogelijk worden meer woningen bereikbaar voor starters die meedoen aan de Startersregeling. Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om € 5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de Startersregeling.

De Startersregeling is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten. Met deze extra € 5 miljoen komt het totale aandeel van de Provincie op € 60,3 miljoen. Ook heeft het college voorgesteld om de maximale koopprijs van een starterswoning te verhogen van € 225.000 naar € 245.000. In april 2021 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over deze voorstellen.

De Startersregeling

Starters kunnen moeilijk een betaalbare koopwoning vinden. Met de Startersregeling ondersteunen de Provincie en deelnemende gemeenten deze koopstarters. Mensen die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen een Starterslening afsluiten. Hiermee kunnen ze het verschil overbruggen tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat ze maximaal kunnen lenen op basis van hun inkomen. De gemeenten behandelen de aanvragen voor de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie zorgt voor de andere 75%.

Met de Startersregeling verbetert de positie van koopstarters op de woningmarkt. Hiervoor is het belangrijk dat er meer aanbod van betaalbare woningen voor starters komt. Daarom heeft het College voorgesteld om de maximale koopsom voor een Starterslening te verhogen naar € 245.000. Starters kunnen dan meer lenen, omdat het maximale leenbedrag dan wordt verhoogd naar € 49.000. Dit is 20% van de maximale koopsom.

Woningmarkt

De Provincie steunt starters sinds 2006 actief via de Startersregeling. In 2020 steeg het aantal gegeven Startersleningen met 359. In totaal zijn tot nu toe 3627 Startersleningen in Limburg gegeven. Als meer starters een woning kunnen kopen, wordt ook de doorstroming op de woningmarkt beter.

Gedeputeerde Dritty: “Met de Starterslening ondersteunt de Provincie Limburg zowel de starters als de gemeentelijke en provinciale beleidsdoelen op de woningmarkt. Dat zijn 2 vliegen in een klap. Bovendien vloeien de rente en aflossing terug naar de Provincie, waardoor deze middelen in de toekomst weer kunnen worden ingezet voor Limburg. Hopelijk kan de regeling in deze moeilijke tijden de starters een extra steuntje in de rug geven.”