Verder met versnellen: Het WoonLab


Met de Limburgse Agenda Wonen wil de Provincie Limburg dat er sneller de juiste woningen op de juiste plekken worden gebouwd. Onder de werktitel 'Het WoonLab' onderzoeken we de komende 3 maanden met 3 gemeenten hoe we samen kunnen komen tot die versnelling.

Dat doen we met casussen in een soort laboratoriumsetting: anoniem en vertrouwelijk. 3 gemeenten uit Noord-, Midden- en Zuid-Limburg doen mee.

We hebben getoetst of (te veel) planvoorraad het bouwen van nieuwe woningen tegenhoudt. We concluderen dat ‘overcapaciteit’ aan planvoorraad wonen geen rem hoeft te zijn voor het toevoegen van nieuwe plannen aan de planvoorraad. Voorwaarde is wel dat goed wordt onderbouwd dat het nieuwe plan voldoet aan ‘de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment’. Daarom hebben we op verzoek van Provinciale Staten de Provinciale Omgevingsverordening Limburg geactualiseerd en het ‘oud plan inleveren voor nieuw plan’ losgelaten.

Het WoonLab

Een ruime planvoorraad staat niet gelijk aan ‘versnelling van het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek’. De papieren plannen blijven papier zolang ze niet worden uitgevoerd. En we willen nu juist het bouwen versnellen. Uit een ronde langs gemeenten, marktpartijen, provincies, corporaties en jurisprudentie is gebleken dat er verschillende zaken zijn die de versnelling van het juiste plan op de juiste plek kunnen tegenhouden. We willen daarom samen met gemeenten onderzoeken hoe we als overheden samen de Limburgse woningmarkt vooruit kunnen helpen. Dat doen we dus in Het WoonLab.

Wij denken dat we op deze manier onze provinciale rol scherper kunnen gaan bepalen en toegevoegde waarde kunnen inbrengen. En dat ons provinciaal beleid het beleid van gemeenten ondersteunt, passend bij de lokale praktijk. De ervaringen die we opdoen in de 3 leersessies zullen dat waarschijnlijk duidelijk maken. Op basis van deze ervaringen willen we samen bepalen hoe we als Limburgse overheden vanaf 2021 kunnen samenwerken aan verdere versnelling van het bouwen van de juiste woningen op de juiste plekken.

Daarnaast leveren we onder de prioriteit ‘versnellen’ een bijdrage via het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de Stimuleringsregeling Wonen.