Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023


Een instrument van de Limburgse Agenda Wonen om de gewenste ontwikkelingen voor een toekomstbestendige Limburgse woningmarkt te 'versterken', is de Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023. Kortweg: Stimuleringsregeling Wonen.

Op 16 juni 2020 heeft het College van Gedeputeerde Staten ingestemd met de ‘Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023'. De Provincie stimuleert hiermee woningbouwprojecten voor (vooral) de sociale huur en middenhuur die rekening houden met de plankwaliteit en behoeften van verschillende doelgroepen. Deze subsidieregeling loopt tot 1 januari 2024.

Binnen deze regeling kunnen woningbouwprojecten in 2 verschillende fasen subsidie krijgen: de planvormingsfase en/of de realisatiefase.

Projecten in de planvormingsfase moeten bestemd zijn voor of worden ontwikkeld door:

 • Passend wonen
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, voor koop- en huurwoningen
 • Wooncoöperaties
 • Flexwonen
 • Innovatief Instrument

Projecten in de realisatiefase moeten onder andere bestemd zijn voor of voldoen aan:

 • Specifieke doelgroep: begeleid wonen, internationale werknemer, personen met een beperking
 • Passend wonen
 • Flexwonen
 • Innovatief bouwconcept
 • Verbetering van de leefbaarheid (herbestemming/kwaliteitsimpuls)
 • Duurzaam bouwen
 • Bijdrage aan meerdere provinciale doelen

De regeling is bedoeld voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, corporaties en bedrijven.

Denkt u een goed woningbouwproject te hebben dat binnen deze regeling valt? Kijk voor meer informatie op limburg.nl/loket/subsidies en vraag daarna een vooroverleg aan.