Starterslening in alle Limburgse gemeenten


Het college van Gedeputeerde Staten is akkoord gegaan met het krediet voor uitvoering van de Starterslening in Heerlen. Met het toetreden van Heerlen doen alle Limburgse gemeenten mee aan de Starterslening. In elke Limburgse gemeente kunnen starters een Starterslening aanvragen. De gemeente Valkenburg aan de Geul doet sinds juli mee.

Meer betaalbare woningen voor starters

Het uitgangspunt voor de startersleningen is het verbeteren van de positie van een starter op de woningmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor starters. Daarom is Provinciale Staten in april van dit jaar akkoord gegaan met het verhogen van de maximale koopsom voor een Starterslening naar € 245.000. Het maximale leenbedrag is verhoogd naar € 49.000. Dit is 20% van de maximale koopsom.

In de eerste helft van 2021 is het aantal verleende Startersleningen gestegen met 278. Sinds de start in 2006 zijn in totaal 3.905 Startersleningen verstrekt in Limburg. Naar verwachting wordt binnenkort de 4.000e Starterslening verstrekt.

Meer informatie over de Starterslening is te vinden op www.svn.nl/starterslening.