Woning bouwen? Alleen in bestaand bebouwd gebied


Door de landelijke roep om meer woningbouw en de steeds stijgende huizenprijzen neemt het aantal bouwplannen toe. We zien daarbij dat bij bouwplannen buiten het bestaand bebouwd gebied de randen van de beleidskaders worden opgezocht. Dit gebeurt zowel bij nieuwbouw als bij functieveranderingen en woningsplitsingen. Vandaar dat we ons provinciaal beleid voor het bouwen van woningen toelichten in de flyer ‘Woning bouwen? Alleen maar in bestaand bebouwd gebied’.