Wat hebben we samen al bereikt?


Samen met gemeenten zorgen we voor de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. Hiervoor sluiten we met gemeenten een samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra af. Wat hebben we al bereikt met de inmiddels twintig afgesloten samenwerkingsagenda's?

Wat voorafging

Op 15 november 2019 en 7 februari 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met het ‘(Nader) Afwegingskader Kwaliteit Limburgse Centra’. Dit was het startschot voor het programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). In samenwerking met gemeenten geven we een impuls aan woningbouw, om te zorgen voor de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. Om dit mogelijk te maken, sluiten we samenwerkingsagenda’s met gemeenten af. Daarin staan de bouwprojecten en afspraken over resultaten. Na het ondertekenen van de samenwerkingsagenda begeleiden we gemeenten in de subsidieaanvraag.

Wat we hebben bereikt

In de afgelopen twee jaar hebben we met twintig van de 31 Limburgse gemeenten een samenwerkingsagenda gesloten. De 20e samenwerkingsagenda is op 28 september 2022 gesloten met gemeente Venlo. Hiermee versnellen we de bouw van ongeveer 600 woningen in het Kazernekwartier in de kern Blerick. Met de andere elf gemeenten voeren we nog steeds gesprekken. Bij twee gemeenten is er zicht op een eerste samenwerkingsagenda. Daarnaast verkennen we met zeven gemeenten de mogelijkheden van het sluiten van een tweede samenwerkingsagenda.

Een terugblik op projecten

We laten een paar KLC-projecten zien.

Vaals

In het centrum van Vaals zijn op drie locaties ontwikkelingen gestart op het gebied van woningbouw en toegankelijkheid van voorzieningen. Deze locaties liggen op een steenworp afstand van elkaar. Het karakteristieke en historische centrum heeft behoefte aan een grote impuls, om de kwaliteit van de kern terug te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door een leeg terrein aan de Lindestraat om te toveren naar een groene omgeving met achttien grondgebonden seniorenwoningen. Het terrein wordt ook wel de Pastoerswei genoemd en ligt naast de parochiekerk Sint Paulus. Het is tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Door hier achttien woningen voor senioren te bouwen, wordt de lokale woningbehoefte vervuld. Ook ontstaat zo doorstroom voor de starters in Vaals. Verder wordt karakter teruggebracht, bijvoorbeeld door de oude bomen zo veel mogelijk te laten staan. Het bouwrijp maken van de grond in de Pastoerswei start deze maand.

Een ander karakteristiek element van het centrum van Vaals is de Kopermolen op het plein naast het gemeentehuis. Dit monument is nu in gebruik als cultureel centrum. De Kopermolen trekt veel bezoekers, waarvan een deel minder mobiel is. Het hoogteverschil op het historische plein maakte het kerkje minder toegankelijk voor mindervaliden. Met een bijdrage van Kwaliteit Limburgse Centra heeft de gemeente het cultureel centrum beter toegankelijk kunnen maken met een loopplaat en invalidetoilet.

Daarnaast wordt gewerkt aan een centrumlocatie die een ‘doorn in het oog’ kan worden genoemd. In het kernwinkelgebied, aan de drukke Maastrichterlaan, ligt een voormalig tankstation. Door deze locatie aan te kopen en te saneren, heeft de gemeente een mogelijk veiligheidsrisico weggenomen. Ook heeft de gemeente de kans gegrepen om deze leefomgeving te verbeteren. De sanering is inmiddels afgerond. Nu wordt deze plek aangepast tot woningbouwlocatie.

Bekijk het filmpje van gemeente Vaals over de KLC-projecten:

Kleine kernen Venray

De gemeente Venray heeft verschillende kleine kernen met actieve gemeenschappen. In Geijsteren, Veulen en Vredepeel zijn initiatieven ontstaan om leegstaande basisscholen te verbouwen tot huurwoningen voor senioren. In enkele gevallen komt er ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Het gaat om kleine projecten met steeds vier tot vijf sociale huurwoningen. Deze woningen sluiten aan op de omvang van de kleine kern en zorgen ervoor dat senioren in de eigen kern kunnen blijven wonen. Doordat zij vaak een gezinswoning achterlaten, komt er een doorstroom op gang die de leefbaarheid verbetert, omdat jonge gezinnen met kinderen die woningen kunnen kopen.

Doordat de lokale gemeenschap de plannen organiseert, is er veel draagvlak en betrokkenheid bij de realisatie en het beheer van bijvoorbeeld de gezamenlijke ontmoetingsruimte of de gezamenlijke tuin. Het project in Geijsteren is in uitvoering. De realisatie van de projecten in Veulen en Vredepeel start kort voor het einde van 2022.

Bekijk het filmpje van de gemeente Venray over de KLC-projecten:

Samen

Gedeputeerde Roefs:
“De twintig samenwerkingsagenda’s die inmiddels gesloten zijn, hebben ervoor gezorgd dat meer dan 2600 woningen gebouwd zijn, dat 90.000 m2 leegstand is verminderd en dat de woningvoorraad in vele kernen is verbeterd. Het is mooi om te zien dat we door het samenbrengen van overheden, corporaties, bewoners en andere partijen woningen kunnen realiseren waar behoefte aan is. Daarnaast is er aandacht voor de openbare ruimte en leefbaarheid. Zo zorgen we samen voor een versnelling in de woningbouw, maar ook voor een kwaliteitsimpuls van de leefomgeving.’’

Toekomst

Gemeenten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2023 op basis van passende plannen een samenwerkingsagenda sluiten met Provincie Limburg. Daarna moeten deze plannen voor 1 januari 2024 in uitvoering te zijn. In de komende maanden zal de Provincie zich blijven inzetten om tot samenwerkingsagenda’s te komen met gemeenten, om zo woningbouw te blijven versnellen en de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep te blijven realiseren.

Meer weten?

Lees meer over de 20 gesloten samenwerkingsagenda’s bij Kader Kwaliteit Limburgse Centra.

Aansluiten?

Heeft u algemene vragen of interesse in het sluiten van een samenwerkingsagenda? Neem dan contact op met Maud Goossens, processecretaris KLC, via klc@prvlimburg.nl of via 06 11 59 18 71.

Meer video's

Bekijk ook de video van gemeente Beesel:

En de video van gemeente Gennep: