Sociale appartementen aan Groene Loper Maastricht


De Groene Loper in Maastricht is nog altijd in ontwikkeling. Nieuwe projecten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Burgemeester Bauduinstraat. Daar bouwt woningbouwvereniging Maasvallei 60 sociale appartementen voor zichzelf en 20 sociale appartementen voor Servatius.

Hierdoor ontstaan ook dwarsverbindingen tussen de wijken en de Groene Loper. Door nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, ontstaat een gewenste mix in woningaanbod aan de Groene Loper. Dit plan wordt ondersteund door Projectbureau A2 Maastricht, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen, omdat het past op deze locatie en voldoet aan de hogere kwaliteitseisen.

Het project bestaat uit 60 sociale appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens voor Maasvallei en 20 sociale appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens voor Servatius.

Met dit plan worden de volgende doelen bereikt:

  • nieuwe duurzame en levensloopbestendige woningen aan de rand van het stadscentrum
  • behoud van de voorraad sociale huurwoningen
  • aanbrengen van variëteit in het woningaanbod langs de Groene Loper
  • versterking van de oost-westverbindingen in samenhang met de Groene Loper
  • fysieke en sociale opwaardering van (een deel van) Wittevrouwenveld