Nieuw zorgconcept in Klimmen


Het Andere Wonen Klimmen is geopend. Dit zorgcluster-woongebouw bestaat uit 17 appartementen: 12 sociale en 5 midden huur zorgwoningen en één woning voor de zorgondernemers. Inmiddels wonen er 22 bewoners, waarvan 5 echtparen.

Een aantal bewoners heeft een WLZ-indicatie (Wet langdurige Zorg). Zij wonen zelfstandig en krijgen 24-uurs zorg in hun vertrouwde omgeving, zodat de sociale contacten kunnen blijven.

Meer weten

Meer informatie is te vinden op hetanderewonenklimmen.nl.

Provincie Limburg heeft aan dit initiatief bijgedragen via de Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023.