Maximale koopsom Starterslening verhoogd


In 2021 zijn 515 Startersleningen verleend. Dat is veel meer dan in eerdere jaren. In 2020 waren dit er nog 359. Deze stijging komt vooral doordat starters geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen en doordat alle Limburgse gemeenten nu meedoen.

Om te compenseren voor de gestegen verkoopprijzen van koopwoningen is de maximale koopsom van de provinciale Startersregeling verhoogd naar € 280.000,- Daardoor komen meer koopwoningen beschikbaar als starterswoning. De gemeenten kunnen deze maximale koopsom overnemen in de gemeentelijke Starterslening.

De Provincie heeft het krediet voor de Startersleningen opgehoogd met € 22 miljoen, voor de uitvoering van de Startersleningen in 2022 en geheel 2023. De leningen kunnen worden aangevraagd tot en met 31 december 2023.

Dit jaar nog wordt een evaluatie gedaan van de Startersleningen. Provinciale Staten besluiten op basis van deze evaluatie in het eerste kwartaal van 2023 of de looptijd met 4 jaar wordt verlengd.

Zie voor meer informatie de pagina Starterslening.