Luuj make Gelaen-Zuid


Geleen-Zuid is een kwetsbare wijk in Sittard-Geleen. Om de vele uitdagingen en kansen op te pakken, is het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ opgesteld voor de wijk. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken is geld beschikbaar gesteld.

Dit ambitiedocument (pdf, 953 kB) is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen, maatschappelijke organisaties en bewoners en ondernemers in de wijk. Het legt de basis voor een langjarige aanpak die onder meer tot doel heeft:

  • de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners vergroten
  • overlast beperken
  • de werkloosheid verlagen
  • en woningen verbeteren en verduurzamen.

Om deze doelstellingen te halen, is via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geld beschikbaar gesteld vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken.