Rolduckerveld op de schop


In de wijk Rolduckerveld in Kerkrade gaat veel veranderen de komende jaren. Er wordt hard gewerkt om de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare ruimte te verbeteren. Over dertien jaar moet de wijk er helemaal anders uitzien. Met meer woonkwaliteit voor iedereen.

Wonen Zuid, HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeente Kerkrade en de Provincie Limburg maken samen met bewoners de wijk klaar voor de toekomst.

Aankoop flatwoningen Zonstraat

Wonen Zuid heeft begin 2020 de appartementen en garages aan de Zonstraat van Villa Brava gekocht en verhuurt deze nu. Daarnaast zijn ze in gesprek met particuliere eigenaren over het aankopen van hun appartement. Inmiddels hebben zo’n 30 eigenaren hun appartement verkocht aan Wonen Zuid. In totaal heeft Wonen Zuid nu 137 woningen in bezit.

De aankoop van de appartementen gaat sneller dan verwacht. Als het in dit tempo doorgaat, kan misschien eerder worden begonnen met de sloop en het vernieuwen van de plek waar nu de flats staan. Namelijk binnen tien jaar in plaats van dertien jaar. Wonen Zuid heeft bij de overgebleven eigenaren/bewoners het draagvlak voor een versnelde sloop onderzocht. Hieruit bleek dat een ruime meerderheid instemt. Wonen Zuid wil de komende jaren de resterende woningen aankopen en hiervoor de eigenaren benaderen.

Van Gilsstraat, Ailbertuslaan, Dir. Evertsstraat en Hertogenlaan

De bewoners van deze woningen hebben halverwege 2020 een brief ontvangen met informatie over de toekomst van hun woning. In het voorjaar van 2022 gaat HEEMwonen in gesprek met de bewoners van de Van Gilsstraat over hun verhuizing naar een nieuwe plek. Op dit moment staan al een paar woningen in de flat leeg. Deze en toekomstige leegstaande woningen worden beheerd door leegstandsbeheerder Maximus. Op deze manier blijft de flat bewoond en leefbaar. Ook zet Maximus zich in om de omgeving schoon te houden.

De woningen aan de Ailbertuslaan, Dir. Evertsstraat en Hertogenlaan worden volgens de huidige planning afgebroken in de jaren 2025-2027. Dit gebeurt in fases. Ongeveer één tot twee jaar voor de sloop zal HEEMwonen met de bewoners in gesprek gaan over het proces rondom verhuizen. Ook hier staat al een aantal woningen leeg. Waarschijnlijk gaan ook hier binnenkort klanten van Maximus tijdelijk wonen.

Start sloop flats Hertogenlaan

Inmiddels zijn de laatste bewoners van de Hertogenlaan 295-493 verhuisd. Dit betekent dat de sloopwerkzaamheden kunnen beginnen. Eind maart zijn de bouwhekken om deze flat en het ketenpark geplaatst. Daarna is gestart met de asbestsaneringen in de woningen en de voorbereidende sloopwerkzaamheden.

De grote machinale sloop vindt waarschijnlijk plaats in augustus. De flat met huisnummers 95-293 is nog niet helemaal leeg. Hier moeten de laatste bewoners nog verhuizen. Maximus is al wel vertrokken. Het is de bedoeling dat de sloopwerkzaamheden van deze flat gebeuren, nadat de eerste flat is gesloopt. We verwachten dat eind 2022 beide flats helemaal zijn gesloopt.

Wijkpunt

De veiligheid in de wijk wordt verbeterd en aangepakt. Met mensen die naast mensen staan. Samen in de buurt. Daarom is er een wijkpunt geopend: één plek waar bewoners terecht kunnen met vragen én elkaar kunnen ontmoeten. Het wijkpunt ligt aan de Ailbertuslaan 411 en is elke donderdag open van 14.00 tot 16.00 uur.

Dit wijkpunt is geopend door HEEMwonen, Buurtschakel, Buurtteam & WijkPreventieTeam Rolduckerveld en Wijkontwikkeling gemeente Kerkrade.

Buurtteam

In Rolduckerveld is een Buurtteam actief. De afgelopen periode vonden verschillende activiteiten en acties plaats vanuit dit team. Zo was er een digitale lunch met de lokale bewoners. Ook hebben de leden van het Buurtteam nieuwe plannen gemaakt voor buurtactiviteiten om elkaar beter te leren kennen. Verder werkt het team aan goede contacten met verschillende partijen en organisaties, zoals Impuls, het Sjevemethoes, het Wijkplatform Oost en de woningcorporaties.

Het Buurtteam is nog op zoek naar nieuwe actieve leden. Meer informatie over de verschillende activiteiten en een filmpje over de start van het Buurtteam staat op facebook.com/buurtteamrolduckerveld.

Meer informatie over Rolduckerveld

Verder kunt u voor meer informatie bellen met:

  • Gemeente Kerkrade: 14 045
  • HEEMwonen: 045 - 645 44 44
  • Wonen Zuid: 088 – 665 36 53