Programma Kraamkamers


De acht grootste woningcorporaties van Limburg (C8) werken op veel gebieden samen, onder andere in het Programma Kraamkamers. De C8 en de Provincie Limburg versnellen met dit programma de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Limburg, onder andere door data te gebruiken.

Met behulp van deze data kunnen ze kennis en expertise bundelen, nieuwe technologieën ontwikkelen, inspelen op kansen en prijsvoordeel behalen. En door oplossingen te onderzoeken voor knelpunten in de voortgang van verduurzaming. Om dit efficiënt te kunnen doen, zijn data belangrijk. Maar je moet wel de juiste data hebben én deze moeten worden gecontroleerd en gevalideerd. Het Data-Analyseteam van Wonen Limburg ondersteunt de C8 hierbij.

Iedere woningcorporatie beschikt over veel data. Als je die samenbrengt en koppelt aan openbare data zoals geo-data en CBS-data, dan is daar veel informatie uit te halen. De digitale kaart bevat meer dan 70 kaartlagen. Bijvoorbeeld om te zien welke corporatiewoning zonnepanelen, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie heeft. Op basis hiervan kun je onder andere kijken waar en wanneer duurzaamheidsmaatregelen (versneld) kunnen worden genomen. Of kun je als corporatie met de aanbesteding aansluiten bij een andere corporatie, om zo schaalvoordelen te behalen bij de aanbesteding en/of de uitvoering.

Naast deze 70 kaartlagen bestaat de digitale kaart uit een dashboard en een zoekmachine. Zo wordt de grote hoeveelheid informatie overzichtelijk getoond en kan de C8 betere beslissingen nemen op basis van de juiste informatie. Daardoor gaat het verduurzamen van de gebouwde omgeving sneller en is het bovendien vaak goedkoper. Dat helpt de corporaties om de woonlasten voor de sociale huurder zo laag mogelijk te houden en de CO2-footprint te verkleinen.