4000e starterslening uitgereikt in Beekdaelen


Gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Jan Hermans van gemeente Beekdaelen hebben op 22 november de 4000e starterslening uitgereikt. De gelukkige kreeg een check ter waarde van € 4.000 om zijn huis te verduurzamen.

Met de Starterslening wil de Provincie de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Inmiddels zijn ongeveer 4.100 leningen verstrekt. “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 110 miljoen aan verstrekte leningen”, zegt Lia Roefs, gedeputeerde voor Wonen, Ruimte, Water en Landbouw. “Starters hebben het moeilijk om een betaalbare koopwoning te vinden. Met de Startersregeling proberen we starters te ondersteunen. Als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat ook de doorstroming op de woningmarkt.”

Startersleningen kunnen sinds dit jaar in alle Limburgse gemeenten worden aangevraagd. Voor de Starterslening stelt de provincie € 60 miljoen euro krediet beschikbaar.

De lening

De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat je maximaal kunt lenen op basis van je inkomen en de aankoopkosten van de woning. De eerste drie jaar hoef je geen maandlasten te betalen, zodat je geld overhoudt voor andere dingen.

De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt bij voor 75%. Met de lening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. De maximale koopsom voor een Starterslening is € 245.000. Het maximale leenbedrag is € 49.000. Dit is 20% van de maximale koopsom.

Meer informatie over de Starterslening is te vinden op www.svn.nl/starterslening.

Bekijk het filmpje van de uitreiking.