Volkshuisvestingsfonds


Naast de maatregelen voor de huurmarkt heeft het rijk € 450 miljoen uitgetrokken voor 16 stedelijke vernieuwingsgebieden (waaronder Heerlen-Noord) en grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. Dat geldt voor heel Limburg.

Criteria hiervoor zijn in een regeling uitgewerkt waarvoor een (korte) internetconsultatie loopt tot en met 9 februari 2021. Op 10 februari a.s. houdt het rijk hiervoor een (digitale) stakeholdersbijeenkomst.

De meest recente informatie is te vinden via: https://www.internetconsultatie.nl/volkshuisvesting en https://www.internetconsultatie.nl/volkshuisvesting/document/6623

Gedeputeerde Andy Dritty hoopt en verwacht dat dit fonds de voorbode vormt van een grotere financiële injectie in leefbaarheidsvraagstukken door het volgende Kabinet.

Naast de grote nieuwbouwopgaven in het land, waarvoor het Kabinet de afgelopen tijd miljarden heeft uitgetrokken, is gebleken dat grote delen van het land andere, complexe en woonopgaven kennen. Wij zien dat het rijk die steeds meer herkent en erkent en daar medeverantwoordelijkheid voor neemt. Daarom zie ik dit Volkshuisvestingsfonds als een welkome stap. En zeker niet de laatste stap.