Woonmonitor Euregio Maas-Rijn


Om het drielandengebied blijvend aantrekkelijker te maken als woonomgeving, is het Interreg-project ‘Woonmonitor Euregio Maas-Rijn’ gestart. Op vrijdag 4 december is het project gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst.

De Woonmonitor combineert gegevens uit de 3 landen in 1 integrale statistische database: demografische trends, ontwikkelingen op de woningmarkt en andere zaken die te maken hebben met wonen. In de Euregio Maas-Rijn spelen gemeenschappelijke problemen: te weinig woonruimte, te hoge koop- en huurprijzen, een verouderde woningvoorraad en het wegtrekken van de bevolking. De gemeente- en landsgrenzen betekenen vaak een scheidslijn tussen de verschillende woningmarkten. Met de database wordt de grensoverschrijdende transparantie groter.

Het programma van 4 december varieerde van bijdragen van politici uit de 4 deelregio’s, waaronder gedeputeerde Andy Dritty, en presentaties over grensoverschrijdende dataverzameling en verwerking van GIS-gegevens, tot een concreet voorbeeldproject. Het voorbeeldproject was de grensoverschrijdende samenwerking in een woningbouwproject van studentenhuisvesting in Vaals. Ook vond er een paneldiscussie plaats over de toekomstige euregionale samenwerking.

De Woonmonitor Euregio Maas-Rijn is een Interreg V-A project en bevindt zich in de beginfase. Op nl.crossborder-housing.eu kunt u meer informatie vinden.