Terugblik op Limburgse week Flexwoningen


Tijdelijke woningen en woningen voor spoedzoekers kunnen een nuttige aanvulling zijn op het bestaande woningaanbod. Daarom hield Provincie Limburg begin oktober de ‘Limburgse week Flexwonen’. U kunt de webinars terugkijken.

De Limburgse week Flexwonen bestond uit een serie webinars voor ruim 100 professionals van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en zorginstellingen. We organiseerden de week samen met het expertisecentrum Flexwonen, BZK en Platform 31. Het was een vervolg op het webinar Flexwonen dat in juni plaatsvond. Bij de reeks van oktober kwamen 3 thema’s aan bod:

  • De doelgroepen van flexwonen: Hoe krijg je zicht op de mensen die met spoed op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte? En hoe kun je die vraag een plaats geven in het woonbeleid? Een paar spoedzoekers gaven zelf een beeld van hoe een plotselinge gebeurtenis in hun leven ertoe kon leiden dat ze op straat belandden en welke oplossingen voor hen bruikbaar zijn. Dit webinar vond 2 keer plaats.
  • Initiatieven voor flexibele en verplaatsbare woningen krijgen regelmatig te maken met onduidelijkheid en onbekendheid. Dat leidt tot onnodig lange procedures. Met 2 praktijkvoorbeelden werd duidelijk dat veel tijd kan worden bespaard als de betrokken organisaties intensief samenwerken en hun procedures maximaal ‘in elkaar vlechten’. Die organisaties kunnen bijvoorbeeld een gemeente en de woningcorporatie zijn. Zo kunnen kwalitatief hoogwaardige, duurzame woonvormen ook tijdelijk worden gebouwd.
  • In het webinar over het zoeken naar geschikte locaties voor flexwonen kwamen theorie en praktijk samen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde een zoekmethode om te vinden waar flexwonen theoretisch mogelijk is. Het PBL zoomde daarbij in op 4 Limburgse plaatsen. De gemeente Weert en Wonen Limburg deelden hun praktijkervaringen en afwegingen.

U kunt de webinars terugkijken:
Atelier 1 sessie 1: de doelgroepen van flexwonen
Atelier 1 sessie 2: de doelgroepen van flexwonen
Atelier 2: verplaatsbare woningen
Atelier 3: de locatie voor flexwonen

Onze excuses voor de mindere audiokwaliteit in de registratie van het laatste webinar.

Op 14 oktober 2020 vond een landelijk congres Flexwonen plaats in Zwolle. Ook daarvan kunt u het webinar terugkijken: www.congresflexwonen2020.nl.