Collectief Particulier Opdrachtgeverschap


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners samen opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Een project collectief wonen opzetten, hoe doe je dat?

Op veel plaatsen in Limburg zijn er (burger)initiatieven om een collectief woonproject op te zetten. Bij collectief wonen zijn je buren geen onbekenden, maar mensen waarmee je samen bouwt, woont en leeft. Zo’n wooncollectief zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en biedt nieuwe woonvormen voor jongeren. Ongeveer 30 initiatiefnemers spraken op 10 oktober 2020 in het gemeenschapshuis in Ell met elkaar over de vraag: Hoe ga je als groep met zo’n collectief woonproject aan de slag? Via een livestream volgden zo'n 35 mensen deze workshop Collectief Wonen vanuit huis.

Gedeputeerde Andy Dritty vertelde in zijn toespraak dat de Provincie dit soort initiatieven graag ondersteunt met subsidies en leningen. Daarna kwamen 3 praktijkvoorbeelden aan bod.

  • Iewan is een project met duurzame sociale huurwoningen dat 5 jaar geleden tot stand kwam. Op basis van hun ervaringen hebben ze een cursus ontwikkeld, die in het middagdeel werd besproken.
  • In Castenray is de oude school met veel inzet van het dorp verbouwd tot 5 zorgappartementen.
  • In Ell wordt gewerkt aan 10 woningen voor jongeren en ouderen. Kilimanjaro Wonen begeleidt veel collectieve woonprojecten en kon daarom veel praktische tips geven.

De livestream van de bijeenkomst en alle presentaties van die dag kunt u bekijken op de website van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en Burgerkracht Limburg (VKKL): vkkl.nl/bijeenkomsten/workshop-collectief-wonen-hoe-doen-we-dat.

Meer informatie en documenten die ondersteunen in het proces om te komen tot collectief wonen vindt u op vkkl.nl/themas/samen-wonen.

De workshop Collectief Wonen is een initiatief van Provincie Limburg, Wonen Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Burgerkracht Limburg. Als organiserende partijen zijn we in overleg of en hoe we een volgende bijeenkomst kunnen organiseren. Houd daarvoor de informatiekanalen van Wonen Limburg, Burgerkracht Limburg, Provincie Limburg en VKKL in de gaten.