Monitor Asielopgave Limburg


Het Provinciale Ondersteuningsteam Asielopgave heeft een dashboard gerealiseerd. Dit dashboard is bedoeld als ondersteunende tool in de aanpak van de asielopgave, door inzicht te bieden in de verschillende opgaven en gerealiseerde opvang of huisvesting in Limburgse gemeenten.

In het dashboard zijn drie doelgroepen meegenomen: asielzoekenden, vergunninghouders en Oekraïense ontheemden. Via de informatie-iconen is een uitgebreide uitleg te lezen per doelgroep, om de cijfers in het dashboard te duiden.

Het dashboard is in ontwikkeling en wordt continu geoptimaliseerd en verbeterd, mede door de input en feedback van de Limburgse gemeenten. Voor de data in het dashboard is het ondersteuningsteam afhankelijk van verschillende data-bronnen (veiligheidsregio’s, het COA, en gemeenten). Ontbrekende informatie in het dashboard is niet bekend bij de provincie.

Het dasboard wordt tweewekelijks bijgewerkt.

Heeft u vragen of opmerkingen over het dashboard asielopgave? Neem contact met ons op via dashboardasielopgave@prvlimburg.nl.