Hoogwaterbescherming Maasvallei


De Provincie Limburg werkt voor hoogwaterbescherming in de Maasvallei samen met externe partijen. Dit doen we in het programma Ontwikkeling Maasvallei.

We hebben hierbij vooral een taak op het gebied van de ruimtelijke ordening: we kunnen hoogwaterbescherming combineren met nieuwe mogelijkheden voor de agrarische sector, natuurontwikkeling, recreatie en winning van bouwgrondstoffen.

  • We werken samen met Rijkswaterstaat Maaswerken in het project Grensmaas.
  • We doen mee in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
  • We werken aan het regioproces Deltaprogramma, met als motto 'Ruimte waar het kan, dijken waar het moet'.

Betrokken partijen

  • Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water
  • Rijkswaterstaat Maaswerken
  • Waterschap Limburg
  • Gemeenten