Grensmaas


Het project Grensmaas beschermt de bewoners langs de Maas tegen hoogwater door verbreding van het stroombed en verlaging van de oevers. Bovendien levert het project Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied op van ongeveer duizend hectare.

Voor de ontgronding heeft de Provincie Limburg (NL) het Consortium Grensmaas vergunning verleend op voorwaarde dat het de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden (de VHR-gebieden) in de gaten houdt. Het Consortium Grensmaas [link] dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project laat elk kwartaal meten hoe de veranderingen in het waterpeil van de rivier de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden beïnvloedt. De Provincie publiceert deze WY-rapporten.

Het Signalering- en Alarmeringsprotocol Grensmaasproject Vlaamse VHR gebieden (doc, 80 kB) beschrijft op welke moment acties moeten worden genomen als bepaalde criteria worden overschreden.

Maaspeil

Informatie over Maaspeilen aan de Nederlandse zijde van de Maas vindt u via https://www.watergegevens.rws.nl/

en over Maaspeilen aan de Vlaamse zijde via https://www.waterinfo.be/ en https://www.vlaamsewaterweg.be/.


Overige bestanden

Heeft u belangstelling voor een van onderstaande bestanden? Dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. We sturen u het bestand dan via filetransfer.

  • WY-protocol rapportage van een eerder kwartaal/jaar
  • Klapper meetnet Maaspeilen en afvoer
  • Klapper meetnet Grondwaterstanden
  • Monitoringsgegevens Grondwaterstanden
  • WY protocol software plus actueel invoerbestand