N598 De Hut - De Plank


De Provincie Limburg is van plan de N598 van de Hut naar de Plank te vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

  • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
  • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
  • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
  • fietspaden vervangen en aanleggen.

Deze vernieuwing wordt planologisch geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan.

Wat vooraf ging

Inloopavond

Op 6 juli 2016 hield de Provincie een inloopavond. Op deze avond presenteerden we de ontwerptekeningen aan stakeholders.

Stand van Zaken

Het gewijzigd vastgestelde inpassingsplan 'Reconstructie N598 De Hut-De Plank' bij de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Voeren (B) heeft tot en met 24 november 2017 ter inzage gelegen. In deze periode is er één beroep ingesteld bij de Raad van State.

Wat betekent dit nu?

De betrokken partij krijgt van de Raad van State een uitnodiging om het ingediende beroepschrift toe te lichten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting op maandag 26 februari 2018. De uitspraak is te verwachten tussen de zes en twaalf weken na de zittingsdatum.

Parallel aan dit proces wordt achter de schermen gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden rondom de uitvoering. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma  - Cluster mobiliteit, gedeputeerde Eric Geurts, PvdA