N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

Wat vooraf ging

Variantenstudie

In 2014 heeft de Provincie laten onderzoeken welke veilige wegindeling mogelijk is. Uit dit onderzoek zijn vier varianten naar voren gekomen.

  • Variant Sober. Hierbij richten we de Wittemer Allee in als erftoegangsweg met en een maximumsnelheid van 60 km/u. Doorgaand verkeer gaat meer gebruik maken van de Gulpenerweg (N594). Er gaat meer gemotoriseerd verkeer door kern Gulpen (Gulpenerweg – Dorpstraat).
  • Variant Fietsstructuur evenwijdig Via Gulia A. Hierbij richten we de Wittemer Allee in als gebiedsontsluitingsweg. De aanwezige bomenlaan wordt afgeschermd. Verkeersstromen wijzigen niet. Op de Wittemer Allee komen vrij liggende fietspaden aan beide zijden.
  • Variant Fietsstructuur evenwijdig Via Gulia B. Hierbij richten we de Wittemer Allee in als gebiedsontsluitingsweg. De aanwezige bomenlaan wordt afgeschermd. Verkeersstromen wijzigen niet. Op de Wittemer Allee komt één vrij liggend fietspad aan één zijde.
  • Variant Integraal. We sluiten de Wittemer Allee af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Hiervoor leggen we een nieuwe weg aan door het Geuldal. De Brouwerijstraat wordt doorgetrokken, de Gulpenerweg wordt afgebouwd. Er gaat minder verkeer vanuit Wijlre richting Gulpen.

In alle vier de varianten richten we het parkeerplein voor het klooster opnieuw in. We verplaatsen de Wittemer Allee naar de buitenzijde van het parkeerterrein. Het verkeerslicht vervangen we door een rotonde. Fietsers gaan via een tunnel onder de Rijksweg (N278) door.

Raadsbijeenkomst

Op 17 november 2016 hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor de gemeenteraad van Gulpen-Wittem.

Stakeholderbijeenkomst

Op 1 februari 2017 hebben we een stakeholderbijeenkomst gehouden. De aanwezigen kregen informatie over het project en konden daarna in een werksessie hun aandachtspunten naar voren brengen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma  - Cluster Mobiliteit, gedeputeerde Eric Geurts (PvdA)
Gemeente Gulpen-Wittem