Provincie en gemeente Leudal ondertekenen realisatieovereenkomst


De gemeente Leudal en de Provincie Limburg hebben op 28 maart jl. een realisatieovereenkomst getekend voor de herinrichting van de N280 tussen de Napoleonsweg (N273) en de A2.

In de realisatieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere verantwoordelijkheden, financiën, samenwerking en risico’s. De gemeente Leudal draagt €3,8 miljoen bij aan de totale geraamde kosten van €74,93 miljoen (exclusief vervanging Kelperbrug). De Provincie op haar beurt draagt maximaal €1,75 miljoen bij aan de herinrichting van dat deel van de huidige N280 in Baexem, dat straks komt te vervallen.

De herinrichting van de N280 Leudal richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de doorstroming, de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling op de N280 tussen de Napoleonsweg (N273) en de aansluiting met de A2. Dat weggedeelte wordt vernieuwd, waarbij de N280 aan de zuidkant van Baexem (als zogenaamde randweg) om de kern wordt gelegd (variant 3c). Ook wordt de bestaande Kelperburg over het kanaal Wessem - Nederweert vervangen door een nieuwe brug.