N280 West - wegvak Leudal


Het project N280 West - wegvak Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.

De Provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan:

 • Kelperbrug en omgeving
 • Kelpen-Oler en omgeving
 • Horn en omgeving
 • Baexem

De aanpassingen richten zich op:

 • goede doorstroming op de N280 West tussen Weert en Roermond
 • goede bereikbaarheid van de regio
 • minder verkeeroverlast voor omwonenden, onder andere in de dorpskern Baexem
 • goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven.

Stand van zaken

De Provincie is bezig met de voorbereidingen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

Recentelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatieovereenkomst.

Momenteel wordt de Nota van zienswijzen en wijzigingen voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Wat vooraf ging

Startnotitie

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de startnotitie N280 West (besluit G-12-016-1).

Keuze voorkeursalternatief

Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten ermee ingestemd om alternatief 3C uit te werken in de tweede stap van de milieueffectrapportage (besluit G-14-003).

Scopewijziging

Op 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met een scopewijziging (besluit G-15-028). Deze houdt in:

 • Als de gemeente Leudal extra budget beschikbaar stelt, moet dit gebruikt worden voor een goede oversteek Bosstraat / Heideweg. Hiermee vervalt het eerdere voorstel om eventueel extra budget te gebruiken voor een ongelijkvloerse kruising bij de Bosstraat / Heideweg.
 • Variant 3c (dicht langs de kern van Baexem) wordt verder uitgewerkt in de tweede fase van de milieueffectrapportage.
 • Het wegvak A2-Weert en het wegvak N273 maken geen onderdeel meer uit van het project.
 • Wel aangelegd worden: twee rotondes ter hoogte van de kruising N280/N273, een rotonde ter hoogte van de kruising N273/N279 en de ongelijkvloerse kruisingen voor het fietsverkeer.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma  - Cluster Mobiliteit, gedeputeerde Eric Geurts (PvdA)

Voorlopige planning

Actie

Periode

Uitwerken ontwerp

Evt. aanpassing o.b.v. keuze Hubert Cuyperslaan

Juni '17-juni '18

Najaar '18

Opstellen Milieueffectrapportage (MER)

Inclusief besluitvorming voorkeursvariant

November '17-najaar '18
Opstellen PIP November '17-najaar '18
Informatiemoment definitief ontwerp voor opstarten ruimtelijke procedure PIP

Opstarten ruimtelijke procedure PIP (incl. MER)

- Ontwerp PIP

- Definitief PIP

Begin '19

Begin '19

Najaar '19/ begin '20

Start werkzaamheden op zijn vroegst

- afhankelijk van moment uitspraak Raad van State

2020

Nieuwsbrief N280 Leudal

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de N280 Leudal, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.