Werkzaamheden fietspad schieten op


De nieuwe fietsverbinding tussen Roermond en Leeuwen schiet op. De keerwanden onder het viaduct van de Venloseweg zijn geplaatst en het talud is afgewerkt. Het fietspad zelf is al een beetje zichtbaar. We verwachten dat de eerste fietsers er voor het nieuwe schooljaar kunnen fietsen.

De nieuwe fietsverbinding is een veilige route voor fietsers van en naar Leeuwen en het bedrijventerrein Willem-Alexander. Het fietspad loopt via de parallelweg van de N280, Puylegats, Steegstraat, Wilhelminaplein en Slachthuisstraat langs de gemeentewerf. Van daaruit gaat de route verder onder het spoorwegviaduct Venloseweg naar de Mijnheerkensweg.

Oplossing

De aanleg van het fietspad startte in 2017, maar stokte in het najaar omdat er problemen waren met de grond bij het talud onder het viaduct. Samen met de aannemer vonden we een oplossing en in maart konden de werkzaamheden weer starten. Sindsdien hebben we onder meer keerwanden en een trap vanaf de Venloseweg geplaatst.