Tijdelijke aansluiting open


Sinds 14 juni is de tijdelijke aansluiting van de N280 Roermond met de Mijnheerkensweg geopend voor verkeer. Deze op- en afritten met een grote rotonde houden Roermond, Leeuwen, Designer Outlet Roermond en het bedrijventerrein Willem-Alexander beter bereikbaar tijdens de komende werkzaamheden aan de N280 Roermond.

Verkeer op de N280 met als bestemming Designer Outlet Roermond kan nu via de Mijnheerkensweg en de Schipperswal rechtstreeks de parkeerterreinen bereiken. Verkeer van en naar het bedrijventerrein Willem-Alexander en Leeuwen kan via de nieuwe op- en afritten en rotonde van en naar de N280 rijden. De tijdelijke aansluiting is aangelegd in opdracht van het Designer Outlet Roermond in samenwerking met de gemeente Roermond en de Provincie Limburg.

Minder verkeer

Door de tijdelijke aansluiting wordt het minder druk op het kruispunt Mijnheerkensweg-N280-Wilhelminasingel. De verkeerslichten kunnen meer groen licht geven voor het doorgaande verkeer en het verkeer van en naar de stad. En de aannemer kan straks sneller en beter de verdiepte ligging met de bijbehorende viaducten over de N280 en Mijnheerkensweg aanleggen. De aansluiting mag maximaal 10 jaar blijven liggen, maar het is de bedoeling om deze te verwijderen nadat de herinrichting van de N280 klaar is.