De eerste gasten mogen komen


Het vleermuishotel achter de Venloseweg is klaar. De 6 meter hoge toren is bedoeld als alternatieve verblijfplaats voor dwergvleermuizen in de buurt van de Schipperswal en Mijnheerkensweg. Vol spanning wachten we af tot de eerste bewoners zich melden.

De nieuwe 'hangplek' moest er komen in verband met de herinrichitng van de N280 Roermond. De komende tijd kleden we het gebied rond de vleermuistoren nog wat aan en knappen we het pad ervoor op.