Voorbereidingen van start


Voor de herinrichting van de N280 Roermond is ruimte nodig. Daarom worden in de week van 19 februari langs de N280 en wegen in de omgeving bomen gekapt. Hiervoor komen straks nieuwe terug, onder meer in parkachtige zones bij de tuinmuur langs de Wilhelminasingel en ter hoogte van de ingang van het Design Outlet Roermond en de Schipperswal.

De nieuwe N280 Roermond komt er anders uit te zien met aparte rijbanen voor doorgaand en plaatselijk verkeer en twee ongelijkvloerse kruisingen. Voor de bomen die nu langs de weg staan, is in dit ontwerp geen plaats. Daarom moeten we ze kappen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn verleend. De kapwerkzaamheden starten op 19 februari en nemen een week in beslag.

Waarom nu?

Bij het verwijderen van bomen houden we rekening met het broedseizoen. Daarom vinden de kapwerkzaamheden nog deze winterperiode plaats. Vogels hebben dan voldoende tijd om een nieuwe nestlocatie te vinden. Het gekapte hout wordt afgevoerd en verwerkt tot groene stroom in bio-energiecentrales.

Wat komt ervoor in de plaats?

Monumentale bomen blijven staan, die kappen we niet. Voor elke boom die we wél moeten verwijderen, planten we binnen nu en vijf jaar een nieuwe. Deze nieuwe aanplant bestaat uit verschillende soorten, zoals de haagbeuk, zomereik en wilg. Hierdoor neemt de diversiteit en kwaliteit van het gemeentelijke bomenbestand toe. De nieuwe aanplant komt onder meer in groene zones langs de N280 Roermond.

Langs de weg richting de A73 komt aan beide kanten de huidige structuur van bomenrijen terug. Een bijzondere plek in dit gebied is de waterbuffer ter hoogte van het Design Outlet Roermond, op de ‘kop’ van het tracé bij de Schipperswal. Onder het maaiveld van een parkje vangen we hier in een waterkelder hemelwater op dat valt in de verdiepte liggingen van de N280 en de Mijnheerkensweg. Dit water wordt vertraagd afgevoerd naar de Maas. Mooie vrijstaande bomen die veel plek krijgen om te groeien geven dit gebied een groene uitstraling.

Het gebied tussen de Rattentoren en de passage naar het Design Outlet Roermond krijgt een ware transformatie: de huidige parksfeer tussen de Rattentoren en de passage wordt doorgezet tot aan de Cattentoren waardoor de groenzone aan de Wilhelminasingel als het ware tussen de twee torens komt te liggen. Bomen, boomgroepen en gazon vormen hier een fraai samenspel met de oude stad en de markante tuinmuur.


Visualisatie waterbuffer

Visualisatie waterbuffer

Visualisatie oude tuinmuur

Visualisatie oude tuinmuur