Tijdelijke aansluiting houdt Roermond bereikbaar


Nabij het viaduct van de N280 Roermond met de Mijnheerkensweg is gestart met de aanleg van een tijdelijke aansluiting. Deze gaat de N280 met de Mijnheerkensweg verbinden. De tijdelijke aansluiting wordt aangelegd in opdracht van Designer Outlet Roermond in samenwerking met de gemeente Roermond en Provincie Limburg.

De tijdelijke aansluiting is bedoeld om de stad Roermond, Designer Outlet en het bedrijventerrein Willem-Alexander beter bereikbaar te maken en te houden tijdens de werkzaamheden aan de N280 wegvak Roermond. De aansluiting mag maximaal 10 jaar blijven liggen, maar het is de bedoeling om deze te verwijderen als de herinrichting van de N280 klaar is. De werkzaamheden moeten in juli klaar zijn, zodat de aansluiting in gebruik kan worden genomen voor de start van de reconstructie van de N280.

Beter bereikbaar

Verkeer op de N280 met als bestemming Designer Outlet Roermond kan via de Mijnheerkensweg en de Schipperswal de parkeerfaciliteiten van het outlet bereiken. Verkeer van en naar het bedrijventerrein Willem-Alexander kan via de aan te leggen rotonde en de aan te leggen tijdelijke op- en afritten van en naar de N280 rijden. Door de aanleg van de tijdelijke aansluiting wordt het kruispunt Mijnheerkensweg-N280- Wilhelminasingel ontlast, waardoor de verkeerslichten meer groen licht geven voor het doorgaande verkeer en het verkeer van en naar de stad.

Minder verkeer op N280

”De aanleg van de tijdelijke aansluiting zorgt voor een betere bereikbaarheid, maar heeft ook een positief effect op het project herinrichting N280 wegvak Roermond” zegt wethouder Angely Waajen. “De uitvoering daarvan begint dit najaar. Door de aanleg van de tijdelijke aansluiting komt er minder verkeer op de N280 tussen het viaduct N280-Mijnheerkensweg en het kruispunt Mijnheerkensweg-N280-Wilhelminasingel. Hierdoor kan de aannemer beter en sneller de verdiepte ligging van de N280 met de bijbehorende viaducten over de N280 en de Mijnheerkensweg aanleggen”.